Ett rejält klirr i kassan blev det när kommunen summerade räkenskaperna för 2017. Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Rejält plus för Eslövs kommun förra året

ESLÖV Eslövs kommun gick med 70,6 miljoner kronor i överskott förra året. Det visar årsredovisningen, som godkändes av kommunstyrelsen i veckan.
– Det är ett väldigt positivt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Inklusive de kommunala bolagen blir resultatet i balansräkningen ännu bättre – 86,1 miljoner där Eslövs Bostads AB, svarar för största delen, 15,5 miljoner kronor. Även industriföretaget Eifab visar Eifab 1,6 och Merab 1,2 miljoner kronor.
– Det är ett bra att vi har ett överskott. Kommande år blir betydligt tuffare. Enligt budgeten väntar negativa resultat om ett par, tre år. De pengarna måste vi hämta hem på något sätt, säger Johan Andersson.
En del av överskottet 2017 beror på att Eslövs nya gymnasium blev 31 veckor försenat genom att ett byggbolag överklagade anbudet som vann. Kostnader som budgeterats för gymnasiet i fjol har därmed inte använts.
En annan förklaring är att de kommunala nämnderna lyckats vända ett hotande underskott på elva miljoner förra året till ett plus på 13 miljoner.
Överskottet har många förklaringar. Här är några:
* Skatteintäkterna blev åtta miljoner kronor högre än beräknat. Svenska folket har tjänat mer än vad staten räknade med.
* Statsbidraget för ensamkommande flyktingar blev en miljon mer än förväntat.
* Byggbonusen på 4,8 miljoner kronor som regeringen delade ut för att det har byggts mycket i Eslöv, och som var tänkt att täcka merkostnader i kommunerna på grund av detta, kom inte förrän 1 december och kunde aldrig användas till vad den var tänkt för. Eslöv får behålla pengarna, men hann aldrig använda den. Enligt kommunekonomiska regler kan pengarna inte tas i anspråk i år istället.
* Försenade investeringar ger ett överskott på tio miljoner. Största delen är gymnasieskolans försening. Pengarna här var tänkta till att användas till att betala hyra för den nya byggnaden.
* Två miljoner blir över från exploateringskontot.
* Finansnettot visar ett överskott på två miljoner kronor för lån som man inte behövt ta på grund av att kommunen inte investerat så mycket som tänkt. Bland annat i den försenade gymnasieskolan.
* Eslövs kommun har fått tillbaka 3,7 miljoner i återbetalning och överskott från pensionskostnader.
* Av nämnderna visar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden störst överskott med 10,4 milj, Barn- och familjenämnden går plus på 3,9 miljoner kronor medan den allra största nämnden, vård- och omsorgsnämnden fått skära hårt i kostnaderna och nu endast visar ett minusresultat på 3.2 miljoner kronor.
Av övriga nämnder går kommunledningskontoret går plus 1,4 milj, miljö- och samhällsbyggnad går plus 1.3, nämnden för arbete och försörjning gör ett underskott på 1,7, milj, kultur- och fritidsnämnden och revisionen gör nollresultat 1,3 medan överförmyndarnämnden går minus 1,1 miljoner.
– Grunden för att vi ska kunna ge en god kommunal verksamhet i framtiden är att alla nämnder har kontroll på sin ekonomi. Vi arbetar ständigt med föreningar i verksamheten, säger Johan Andersson.
Henrik Wöhlecke (M) beklagar att de specialdestinerade satsningarna från staten – som i fallet med byggbonusen – alltid levereras väldigt sent på året.
– Då har vi inte möjlighet att använda pengarna till vad de är avsedda för, säger han.
Kommunstyrelsen föreslår att 19 miljoner av årets resultat ska sättas in i en resultatutjämningsreserv, som kan användas för att kompensera framtida underskott.
16 miljoner sätts av till tjänstepensioner som intjänades enligt ett gammalt avtal och som kommunen måste täcka upp ur den årliga driftsbudgeten.
Invånarna i Eslöv bidrar i genomsnitt med 55 878 kronor till kommunen. De får tillbaka kommunal service för – i snitt – 54 238 kronor.
Målet när budgeten för 2017 gjordes upp var att överskottet skulle vara minst en och helst två procent för att klara framtida investeringar. Nu blev det istället fyra procent.
Lennart Andersson

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev