Byborna i Lilla Harrie har länge varit kritiska till att den gamla verkstadsbyggnaden får stå kvar. Foto: Stefan Persson
Området skulle rymma 24 villor från den gamla järnvägen, vid trädraden, och norrut. Verkstadsvägen till vänster i bild leder den tunga trafiken till kvarnen. Skiss: WSP Sverige/Finja betong

Politiker stoppar villaplaner i L Harrie

Lilla Harrie Under många år har byborna i Lilla Harrie försökt förmå Finja AB att riva den gamla verkstadsfastigheten som delar byn, och bygga bostäder på den.
När företaget äntligen lämnat in en ansökan om att få bygga 24 villor på tomten stoppar kommunens politiker planerna.

– Det är olyckligt att de säger nej, säger Tobias Jonasson, ansvarig för projektet hos Finja AB som äger fastigheten.
Under många år har de boende sett resterna av det som en gång var byns stolthet, Lilla Harrie Verkstad, som en skamfläck. Det bristfälligt inhägnade området har lockat till sig obehöriga personer, och det har länge funnits en oro för barnens säkerhet.

Tidigt i höstas lämnade Finja AB in en ansökan om en ny detaljplan för den 2,7 hektar stora tomten mitt i byn. Tjänstemännen på planavdelningen, med planchef Jimmie Simonsen i spetsen, förordade i sitt förslag till beslut att politikerna skulle ge ett positivt planbesked. Så blev det inte.
– Vi är tvungna att säga nej. Vi vet att det inte kommer att gå så länge vi inte har löst vägfrågan, säger Pia Almström (M), ordförande i planutskottet.
Stötestenen är, och har varit under alla år, den tunga trafiken på Verkstadsvägen. Där passerar alla transporter till och från Farina AB, tidigare Lilla Harrie Valskvarn.

Eftersom flera av de planerade radhusen och villorna hamnar utmed Verkstadsvägen är politikernas farhågor att bullerproblematiken blir svårlöst.
– Där går väldigt mycket trafik till kvarnen, säger Pia Almström.
Tobias Jonasson menar tvärtom att bullerproblemen går att åtgärda.
– Det krävs bulleråtgärder, ja. Vi jobbar med olika dämpande åtgärder, bland annat bullervall och bullerdämpande fasader. Det finns många sätt. Och detaljplanechefen säger att det är en bra idé.

Men politikerna säger alltså nej, trots tjänstemännens positiva tongångar. För att ändra sig krävs det att en ny väg byggs för transporterna till kvarnen.
– Vi måste flytta trafiken till en väg längre västerut, säger Pia Almström.
Vägen skulle fortsätta rakt fram i det nuvarande t-korset in till byn, i höjd med kyrkan. Det finns egentligen bara ett problem
– Det finns inget intresse från markägaren att släppa till mark. I dagsläget ser vi ingen lösning. Det är synd.
Pia Almström säger att inga bostäder kommer att kunna byggas innan vägfrågan är löst.

Men Finja AB ger inte upp.
– Vi får ta nya tag. Vi vill inget hellre än att det här blir av. Det är en mysig och trevlig miljö där vi tycker att vårt förslag passar in, säger Tobias Jonasson.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev