Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Madsen kan få livstid

Ubåtsfallet Följ vår direktrapportering från Madsenrättegångens första dag.

Just nu pågår rättegången mot uppfinnaren Peter Madsen som misstänks ha mördat, styckat och dumpat den svenska journalisten Kim Wall ombord på ubåten Nautilus i augusti förra året. Åklagaren yrkar på livstids fängelse.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:45

Efter en kort överläggning meddelar domaren att huvudförhandlingen avbryts för dagen.
Rättegången mot Peter Madsen fortsätter onsdag den 21 mars.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:36

Nu avslutas förhöret med den åtalade Peter Madsen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:30

Åklagaren frågar varför han väljer att dela på Kim Walls kropp.
Madsen säger att han under en timme försökte få kroppen överbord och att det ska synas av radarspåret att ubåten då låg still. Att dela kroppen var ett sätt att få ut den från ubåten och över bord.

På åklagarens fråga förnekar Peter Madsen att han delade på kroppen av sexuella skäl. Peter Madsen nekar igen och säger sig samtidigt vara orolig för åklagaren eftersom han ställer frågan.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:25

Åklagaren tar upp olika saker som sagts i förhör och via sms-konversationer som Peter Madsen gjort. Han har lämnat sin plats och står nu intill den åtalade och visar honom olika stycken i utdraget som bland annat handlar om Madsens sexuella kontakter.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:23

Åklagaren närmar sig frågan om vad som skedde sedan ombord på ubåten.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:18

Madsen får frågan om han utfört någon sexuell handling med Kim Wall under resan, vilket han förnekar. Hon var en journalist, inte något annat för honom, uppger han.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:12

Situationen är den att jag in en timme försökt få Kim Wall överbord, berättar Madsen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:07

Han dyker till havsbotten med ubåten och ligger där under några timmar.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:05

”Vid den tidpunkten kan Peter Madsen inte mer”, säger den åtalade som talar om sig själv i tredje person.
Han bär ut kroppen i maskinrummet och låser flera dörrar mellan sig och Kim Walls kropp.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:02

Peter Madsen berättar att det är mycket svårt att flytta en livlös person och ännu svårare i ett trångt utrymme. Kim Walls kropp flyttas nu tillbaka till mässen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201815:00

Peter Madsen berättar att han nu försöker få bort Kim Walls kropp från ubåten – då genom tornet. Om han hade kunnat hade jag försökt få kroppen överbord, men det lyckas inte. Han prövar på nytt, men lyckas inte nu heller. Han ska ha använt sig av spännband för att lyfta kroppen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:57

Peter Madsen fortsätter att berätta vad som hände under augustinatten förra året. Det handlar åter om tekniska förklaringar bakom det som inträffat enligt Madsen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:54

Nu återupptas huvudförhandlingen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:46

Rätten tar nu en kort paus.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:46

Om jag hade haft ett rationellt tänkande kunde jag agera annorlunda, men det hade jag inte menar Peter Madsen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:44

– Varför försökte du inte tillkalla hjälp, frågar åklagaren.
Det ska man göra, svarar Peter Madsen
Enligt Madsen visste han inte vad han gjorde, men att det var en förfärlig situation.

Han uppger att han först inte berättat om förgiftningen av hänsyn till de anhöriga. Om Kim Wall fått en lucka i huvudet hade hon troligen dött direkt.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:38

Enligt Peter Madsen startar han motorerna i syfte att luften ska renas.
Han är övertygad om att Kim Wall är död och säger att det inte går att bara åka till land och säga att en journalist är död för att han gjort fel.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:36

Peter Madsen uppmanar rätten att försöka föreställa sig den situationen. Det enda han vet är att Kim Wall är död.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:33

Madsen säger att han inte förstår hur han ska få ut Kim Wall i friska luften.
– Men du försöker inte heller, replikerar åklagren.
– Nej, för jag kan inte befinna mig där nere länge.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:32

Han försöker på liv i henne men vet att han inte kan befinna sig i det av kolmonoxid fyllda utrymmet någon längre tid.

– Då hade ni hittat två döda människor där nere.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:31

Enligt Peter Madsen leder tryckfallet till att han inte får upp luckan. Han försökte ta sig in genom tornet men lyckas inte heller där.

Till slut, eventuellt sedan en säkerhetsventil utlösta, kan han öppna luckan och varm luft strömmar ut.
Väl inne hittar han Kim Wall livlös.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:20

Det är inte helt lätt att följa med i Peter Madsens tekniska förklaring av vad som sker ombord på ubåten när han startat motorerna men något slags tryckfall ska ha inträffat.

Eva Schmidt Eva Schmidt 8 mars, 201814:20

Den mordmisstänkte Peter Madsen under rättegången. Foto: Anne Gyrite Schütt/TT

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:19

Han går ut till Kim Wall. Senare går han upp på däcket vi en lucka. Ett gott sjömansskick är att inte lämna en däckslucka öppen, men han gör det. Nu startar det mest förfärliga minuter i mitt liv, säger Peter Madsen.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:17

Han beskriver vad som sker när de ska hem, men något går fel. Vid den tidpunkten var Kim Wall i mässen. Enligt Peter Madsen agerar han fel när han startar motorerna utan att stänga en ventil.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:11

Planen när Madsen seglade ut med Kim Wall var en ganska kort tur eftersom han varken har lanternor eller sjökort.
Hon ställer en massa frågor och jag svarar. Resan tar längre tid än planlagt och det tycker han inte är konstigt.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201814:02

Åklagaren återvänder till Peter Madsens sexuella preferenser och ställer frågor om hans sökningar på google. De ska bland annat ha handlat om halshuggningar.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201813:55

Är det sant att du bjudit in flera andra kvinnor för att resa med ubåten, frågar åklagaren. Det svarar Madsen ja på – mina projekt som tilldragit sig stort intresse ska inte bara vara en killgrej för män som intresserar sig för teknik. Han har bjudit in kvinnor många gånger, säger han.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201813:53

Åklagaren fortsätter att ställa frågor vilka ibland verkar irritera Peter Madsen som svarar snabbt och aningen upprört.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201813:49

Peter Madsen tillfrågas om sin ekonomi. Han säger att allt han tjänar gått tillbaka in i sina projekt. Enligt Madsen har han haft små utgifter, till exempel har han i princip bott gratis i verkstaden, i sin hangar.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201813:44

Enligt åklagaren hade Madsen kontakt per mejl med Kim Wall redan i mars och i april. Hon har också ringt den 10 augusti klockan 16.38.

Mats Klingen Mats Klingen 8 mars, 201813:42

Nu kommer Peter Madsen åter in i rättssalen. Han tittar sig omkring åt åhörarnas håll.

Eva Schmidt Eva Schmidt 8 mars, 201813:39

Peter Madsen och åklagaren Jakob Buch-Jepsen. Illustration: Anne Gyrite Schütt/TT

Mats Klingen