Orenat avloppsvatten läcker ut i omgivningen från brunnen. Anläggningen är inte godkänd och har svämmat över flera gånger. Nu har kommunen tröttnat på att fastighetsägaren inte åtgärdar avloppet och kräver att vitet döms ut. Foto: Hörby kommun

Krävs på vite för utsläpp av orenat avloppsvatten

HÖRBY En fastighetsägare på en ort i de södra delarna av Hörby kommun måste betala vite för brister på det enskilda avloppet på fastigheten.
Avloppet är inte godkänt. Brunnen svämmar över regelbundet och orenat avloppsvatten rinner ut i omgivningen.

Miljönämnden i Hörby har skickat in en begäran till mark- och miljödomstolen i Växjö om att vitet på 5 000 kronor ska dömas ut.

Det finns sedan tidigare ett beslut i nämnden om ett löpande vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten.
Vid en inspektion den 7 december 2017 konstaterades att trekammarbrunnen var var överfull och att avloppsvatten rann ut i omgivningen.

– Fastighetsägaren har vid flera tillfällen fått vetskap om att avloppsanläggningen inte är godkänd.
– Han har efter flera påminnelser och förelägganden inte gjort några åtgärder förutom att troligen år 2015 ha pluggat trekammarbrunnen så att den används som sluten tank, skriver bygg- och miljökontoret i sin rapport.
Fastighetsägaren menar att det duger som en permanent lösning och att han inte behöver installera ytterligare rening.
Bygg- och miljökontoret håller inte med.
– Avloppsvatten som släpps ut från fastigheten har endast gått igenom slamavskiljning och har därmed inte genomgått någon rening.

– Att använda trekammarbrunn som sluten har tank har inte bedömts som en bra lösning då huset används som permanentbostad.
– Brunnen blir alldeles för fort full och svämmar över så att det sker direktutsläpp av orenat avloppsvatten på marken. Det finns därmed en risk för både miljön och människors hälsa.
I utredningen framgår det att brunnen svämmade över både i december 2016 och i april 2017, och nu senast i december 2017.
– Troligen har detta hänt vid fler tillfällen som tillsynsmyndigheten inte har kännedom om, skriver kommunen.

Föroreningarna riskerar att föras vidare med vattendragen i området vidare ner till Vombsjön, som redan har problem med övergödning och syrefattiga förhållanden, enligt rapporten.
– Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, skriver bygg- och miljökontoret.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev