Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen gick 24 miljoner plus

Sjöbo Sjöbo kommun gick med knappt 24 miljoner kronor i överskott förra året. Det är 14 miljoner kronor mer än vad man hade räknat med.

Enligt den satta budgeten skulle överskottet bli 10,2 miljoner, kronor men exakt 23,9 miljoner återstod av intäkterna när kommunens kostnader var betalda.
Det beror bland annat på oväntat stora skatteintäkter, vid årets slut hade kommunen 19 071 invånare, och extra bidrag från staten.
Flera av nämndernas verksamheter gav också ett överskott på nio miljoner kronor. Tekniska nämnden fick ett plus på två miljoner kronor, vilket berodde till stor del på ökad tomtförsäljning. Samhällsbyggnadsnämnden gick plus med 200 000 kronor. Kommunstyrelsen stod dock för det största överskott på tre miljoner kronor.
– Det fanns en risk att ktf-utskottet (kultur-; tillväxt- och fritidsutskottet, reds. anm) skulle få ett kraftigt underskott. Det gjorde att kommunstyrelsen höll igen en del, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M).
Merparten av överskottet mot budget, sex miljoner kronor, uppstod inom finansförvaltningen på grund av lägre pensionskostnader än beräknat.
– Det är ju något som är svårt att förutsäga.

Kostnaderna för politiken blev även en miljon kronor mindre, bland annat på grund av kortare möten och att ett ställdes in. Dessutom fick kommunen ta del av statens ”byggbonus”.
– Vi fick cirka en miljon kronor för att det hade byggts nya lägenheter i vår kommun.

Magnus Weberg medger med facit i hand att kommunstyrelsen inte hade behövt spara så mycket.
– Men det är ändå ett sundhetstecken i en organisation att man är försiktig, att man inte lever precis på kanten.

Ska det avsättas pengar till resultatutjämningsreserven?
– Nej, vi har så det räcker där. Den ligger på ungefär 70 miljoner kronor. De här pengarna går in som ett vanligt resultat till investeringar, bland annat.

Magnus Weberg nämner till exempel kommunens fritidsanläggningar, friluftsbad och kulturbyggnader som behöver rustas upp de kommande åren.
– Kanske kan vi göra det arbetet lite fortare.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev