Kan spara på p-övervakning

Lund

Genom samordning av parkeringsövervakningen kan kommunen spara upp till 1,5 miljoner kronor per år. Det framgår av en organisationsöversyn som kommunstyrelsen genomfört på uppdrag från fullmäktige.
Förslaget är att Lunds kommuns Parkerings AB, LKP, ska svara för all övervakning och att tekniska nämnden upphandlar tjänsten där.
LKP, som är helägt av kommunen, ansvarar för parkering på tomtmark och i p-hus medan tekniska förvaltningen har ansvaret för gatumarks-parkeringen.
I den delen innehåller översynen inte några förslag på förändringar, men vad gäller övervakningen ses alltså stora samordningsvinster.
Förslaget innebär även att informationen till allmänheten om parkeringar, avgifter och regler samlas hos LKP, och även detta ses som en fördel i och med att tydligheten ökar.
Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för avgörande. Om det skulle visa sig att upphandlingen inte ger avsevärt sänkta kostnader för tekniska nämnden kan den vända sig till fullmäktige och begära förändring av uppdraget.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev