Ersättning höjs genom statsbidrag

Lund Tack vare ett tillfälligt statsbidrag får deltagarna i daglig verksamhet enligt LSS en rejäl höjning av sin dagersättning under resten av året.

Beslut i frågan fattas vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde.
Det rör sig om ett stimulansbidrag som socialstyrelsen fördelar på uppdrag från regeringen.

För Lunds del uppgår bidraget till 3 745 000 kronor.
Utifrån antalet berörda och att den förhöjda nivån ska gälla från den 1 april fram till årsskiftet räcker pengarna till att öka dagersättningen från 46 till 106 kronor för dem som deltar under hela dagar.

Ersättningen för halvdag, det vill säga mindre än fyra timmar, höjs på motsvarande sätt från 32 kronor till 72.
Det innebär att snittersättningen per timme i båda fallen blir cirka 18 kronor, mot nuvarande åtta.
Den tillfälliga höjningen gäller både verksamhet i kommunal regi och sådan som drivs av extern utförare.
Statsbidraget gäller alltså enbart 2018 och hur det blir i fortsättningen är ännu oklart.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev