Efterlyste p-norm närmare verkligheten

MALMÖ Både Moderaterna och Liberalerna reserverade sig när förslaget till parkeringspolicy diskuterades i stadsbyggnadsnämnden.
Partierna efterlyser en parkeringsnorm som ligger närmare verkligheten.

– Vi ser det här som ännu en del i den bilfientliga politiken. Det måste finnas plats för bilar och att kunna använda dem som privatperson, påpekar Tomas Pettersson (M) som är vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Partierna yrkade först återremiss och valde sedan att reservera sig.
Det var remissförslaget om översyn av parkeringsstrategier och ny parkeringspolicy och norm som delade partierna i nämnden.
Förslaget ger utrymme för så kallat mobilitetsköp. Det innebär att fastighetsägare kan ges möjlighet att inte bygga så parkeringsplatser som normen kräver. Istället ska de bidra ekonomiskt till ny infrastruktur och satsningar i området som syftar till att minska bilinnehavet.

– I nyproduktion tycker vi inte att samtliga boende ska behöva betala för p-platser, antingen via skattsedeln, eller via sin hyra eller köpeskilling.
– Boende som inte använder parkeringsplatserna får ändå vara med och betala och det vill vi komma ifrån, förklarar Märta Stenevi (MP) som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Det är en av anledningarna till att ett förslag om mobilitetsköp tagits fram. Pengarna som kommer in ska användas till åtgärder som syftar till att minska bilanvändandet.
Fastighetsägaren kan genom ett speciellt avtal, mobilitetsköp, avsätta pengar till parkering Malmö. Därmed kan behovet av p-platser sänkas för den aktuella fastigheten.
Parkering Malmö ansvarar då för att pengarna som kommer in avsätts för särskilda åtgärder som inte hade blivit gjorda annars. Villkoret är att åtgärderna inte hade kunnat finansieras genom tekniska nämndens budget.

Det kan exempevis gälla cykelparkering på allmänna platser, hyrcykelstationer, cykelskolor, kampanjer för hållbart resande med mera.
Om parkeringsbehovet inte kan lösas vid en bygglovsansökan avslås denna. Malmö stad vill genom mobilitetsköpet skapa ett nytt sätt som syftar till att ändå kunna bevilja bygglov. Därmed kan flera bostäder och arbetsplatser skapas trots att fastighetsägaren inte själv kan lösa parkeringsbehovet.
I det nya förslaget delas staden in i olika zoner. Antalet parkeringar som krävs för bostäder, förskolor med mera anges för en bruttoareal av 1000 kvadratmeter.
Moderaterna och Liberalerna konstaterar även i sin reservation att det blir svårt att avgöra hur många p-platser som behövs baserat på en angivelse i kvadratmeter.
De hade hellre sett att det relaterades till antal elever på skolan, barn på dagis och så vidare. Förslaget väntas kunna klubbas av kommunstyrelsen om några månader.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev