Foto: TT

Alla vi för ett bättre och tryggare Sverige

Hösten 2017 slog #metoo ned i Sverige. I dag samarbetar initiativtagare och administratörer från 65 #metoo-upprop för ett jämställt och tryggare samhälle.
Till den internationella kvinnodagen har vi tagit fram förslag på konkreta politiska åtgärder som kan bidra till ett jämställt och tryggare samhälle. Vi hoppas att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnat om på allvar och agerar för att få ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Här är våra förslag på vallöften.

1. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning.
Enligt läroplanerna ska frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet och relationer integreras i de flesta skolämnen och genomsyra all skolverksamhet. Vi vill se att all förskole- och skolpersonal utbildas inom sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning.

2. Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor.
Vi vill att Skolinspektionen inför en nationell visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.

3. Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld.
Vi kräver obligatoriska utbildningsmoment kopplat till samtycke, sexuellt våld och korrekt bemötande av utsatta på samtliga utbildningar där yrkesverksamma möter sexualbrottsoffer.
Vi vill också se särskilda satsningar på obligatorisk vidareutbildning för redan yrkesverksamma.

4. Ökad satsning på stöd och behandling.
Det behövs riktade anslag till vård och kvinnojourer för skydd, verksam psykologisk behandling och medicinsk vård för fysiska skador till alla som utsätts för sexualbrott. Vi vill också se ökad tillgänglighet till ekonomiskt stöd för utsatta.

5. Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.
Arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier, men få känner till detta. Vi vill se skärpta krav på det preventiva arbetet och att det redovisas utförligt.

6. Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet
Få anmälningar leder till utredningar, tillsynsåtgärder och sanktioner mot arbetsgivare. Vi vill att fler anmälningar till DO om sexuella trakasserier utreds, så arbetsgivare får kännbara konsekvenser när de brister i sitt arbetsgivaransvar.

Vi måste alla samarbeta för ett jämställt och tryggare samhälle. Det är vi skyldiga de hundratusentals som har skrivit under och stöttat #metoo-uppropen för ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp – i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort.
Undertecknat av Samordningsgruppen, bestående av initiativtagare och administratörer från 65 av höstens #metoo-upprop:

#allmänhandling

#akademiuppropet

#arbetsfel

#banaväg

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#givaktochbitihop

#hjälpaintestjälpa

#ickegodkänt

#ikulturarbetarnasrum

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld

#påvåravillkor

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#lexlotta

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nomore

#nustickerdettill

#närmusikentystnar

#nödvärn

#omniberättarlyssnarvi

#orosanmälan

#påminvakt

#rättattbearbeta

#sanningenskagöraerfria

#sistabriefen

#sistasetet

#sistaspikenikistan

#skiljagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutavverkat

#slutvillkorat

#slådövörattill

#ståuppigen

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystdiplomati

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#utgrävningpågår

#vardeljus

#vikokaröver

#virivermurarna

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#youthworktoo

#ålandockså

Förlags-, bok- och litteraturvärldens upprop, utan hashtag

Modebranschens upprop, utan hashtag

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev