Richard Löfgren, chef för familjeförvaltningen i Sjöbo kommun.

”Vi kommer inte att överklaga”

Sjöbo Richard Löfgren, chef för familjeförvaltningen, säger att de kommer att rätta sig efter domen.
– Vi kommer inte att överklaga, utan ska betala ut tilläggsbelopp till Pusselbiten som förvaltningsrätten anser är berättigad till.

Richard Löfgren är inte förvånad över domens utgång.
– Vi visste att vi löpte stor risk att förlora i det här målet.
Även om de ska betala ut bidrag till skolbolaget tycker kommunen fortfarande inte att det är rätt.
– Hade det här barnet gått i en kommunal verksamhet så hade barnet inte varit berättigad till tilläggsbelopp och vi hade inte ansökt om det. Vi hade klarat att ge det här barnet undervisning med vanlig skolpeng för träningsskola.

Richard Löfgren förklarar vidare:
– 2016 hade vi bara en skolpeng för grundsärskola, men sedan gjorde vi en differentierad skolpeng och införde en högre skolpeng för elever i träningsskola, som har mer omfattande behov.

Varför?
– Vi tycker inte att den ska vara beroende av ett bidrag.

Ärendet har pågått i ett och ett halvt år, varför har det varit så viktigt?
– Vårt uppdrag är att ge samma förutsättningar för kommunala verksamheter som fristående, och det tycker jag inte att vi skulle göra i det här fallet, vi skulle betala mer. Det är inte enligt med likabehandlingsprincipen och därför har vi drivit frågan så långt.

Skolbolaget anser att kommunens syfte har varit att spara pengar?
– Vi ska hushålla med kommunens resurser oavsett om det är fristående aktörer eller kommunala aktörer.

Kommer ni att betala ut det belopp som skolbolaget ansöker om?
– Vi kommer att utreda vilket tilläggsbelopp som de är berättigade till. Men det kan mycket väl hända att vi landar på den summan, jag ska inte föregå den utredningen.

När sker utbetalningen?
– Vi försöker att hantera detta snabbt, men vi behöver nog några veckor på oss att fatta ett sådant beslut. Det här behöver inte tas upp i nämnden utan kan fattas på tjänstemannanivå på delegation.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev