Styrelsen för Malmö live vill att Fiskehamnspromenaden byter namn till Birgit Nilssons promenad.

Namnbyte kan ge henne eget stråk

MALMÖ Styrelsen för Malmö live vill döpa om Fiskehamnspromenaden till Birgit Nilssons promenad. Operasångerskan har redan en bro längs promenaden uppkallad efter sig och nu vill man att hela promenadstråket ska bära hennes namn.

Styrelsen för Malmö live har lämnat in en ansökan om namnändring till stadsbyggnadsnämnden. Promenadstråket längs med kanalen heter i dag
Fiskehamnspromenaden. Det sträcker sig från Gibraltargatan, förbi konstverket Rubato och fram till Sjömansgården.

Birgit Nilsson var född i Skåne och var en av landets mest kända internationella sångerskor.
Styrelsen för Malmö live konstaterar i sin ansökan att det är rimligt att en plats i Malmö uppkallas efter henne och tycker att den här platsen vid Malmö live skulle vara ett bra alternativ.
”Den efter Birgit Nilsson redan namngivna bron kan därför mer komma till sin rätt och synliggöras då hela promenadstråket uppkallas efter henne”, skriver styrelsen i sin ansökan.

Promenaden kan användas för olika framträdanden under sommaren och då skulle också Birgit Nilssons namn synliggöras i marknadsföringen, menar man.
I ansökan påpekas också att Birgit Nilssons stipendiefond har sitt ursprung i Malmö. I år är det dessutom 100 år sedan som Birgit Nilsson föddes vilket kommer att uppmärksammas med olika arrangemang.
Malmö live hoppas därför att ansökan kan hanteras skyndsamt och att namnbytet blir klart redan till sommaren.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev