Foto: Henrik Lindahl

Matavfallshantering en risk för arbetsmiljön

ESLÖV Det är inte säkert att Merab öppnar matavfallsanläggningen i Rönneholm igen. Den stängdes efter att två av tre medarbetare där inom loppet av ett par år insjuknat med tecken på en mycket ovanlig nervsjukdom.
En riskbedömning visar att hanteringen inneburit en arbetsmiljörisk för de anställda.

De båda sjuka drabbades båda av symptom som tyder på Guillain-Barrés syndrom, GBS, som bland annat ger förlamningar i armar och ben och även kan påverka andningen och hjärtat.
Den neurologiska sjukdomen drabbar endast 90 svenskar om året så när den andre anställde på Rönneholm insjuknade i november stängdes anläggningen.
Efter det har Merab gjort tre parallella undersökningar om det inträffade.
Den först sjuke har diagnostiserad GBS men en läkarundersökning har inte kunnat konstatera att den andre medarbetaren har samma sjukdom.
Man vet heller inte till 100 procent vad som orsakar GBS – även om man ser en koppling till virus- eller bakterieinfektioner och till Campylobacter, en tarmsmitta som kan finnas i kött, grönsaker, opastöriserad mjölk och vatten och som kan spridas mellan djur och människa.

En riskbedömning som gjorts tillsammans med Avonova, som sköter Eslövs kommuns företagshälsovård, pekar ändå på ett antal risker vid hanteringen av matavfall som klassas som brister i arbetsmiljön:
Det har funnits en risk för de anställda att drabbas av luftburen smitta från matavfallsanläggningen, menar Avonova. När det källsorterade matavfallet från hushållen i Mellanskåne förts dit har det tagits emot i ett stort plasttält där en skruvpress förbehandlat matavfallet till något som heter slurry, ett slam med högt energiinnehåll.

Medan slurryn skickats iväg till en extern biogasanläggning har restprodukten, det så kallade rejectet, fått ligga kvar i väntan på kompostering.
– Det har inte blivit bra att matavfall och rejectet fått ligga kvar länge inne i tälthallen. Avonova bedömer riskerna som hanterbara om vi vidtar ett antal åtgärder i anläggningen. Men det är er en fråga för vår styrelse, säger Merabs vd Åsa Winkler.
Om anläggningen ska startas igen måste den tid som personalen exponeras för matavfallet minska och reglerna för hur hygienen sköts – både vad gäller arbetskläder och handhygien – skärpas.

Matavfallet bör behandlas omedelbart när det anländer, och restprodukten snabbt gå vidare till nästa steg.
–Vi hanterar förhållandevis små mängder. Kolleger som hanterar större mängder har mer inbyggda anläggningar, där matavfallet går i mer slutna system, i rör eller på inbyggda transportband, än vad de har gjort vid Merabs anläggning i Rönneholm, säger Åsa Winkler.
All personal på Rönneholms avfallsanläggning har genom Merab, fått erbjudande om att genomgå läkarundersökningar.
Enligt ansvarige läkaren framkom det inte vid dessa något som motiverade att man skulle gå vidare med ytterligare undersökningar.

Merab har skickat iväg en rapport om händelserna till Arbetsmiljöverket som efteråt har meddelat att de är nöjda med detta och har avslutat ärendet.
Styrelsen i Merab har haft uppe ärendet som info. Beslut väntas i april. Mellanskåningarnas matavfall hanteras för närvarande av C4 Energi i Kristianstad som omvandlar det till biogas.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev