Malmö blir nu en FN-hub

MALMÖ Malmö har utsetts som en av sju kuststäder i världen som har fått benämningen FN-hub.
Det avslöjades när kommunstyrelsen hölls sitt sammanträde på onsdagen.

– Hälften av Malmös yta består av vatten. Vi är stolta över att FN ser Malmö som ett föredöme i arbetet med havsmiljön och avsätter nu 2 miljoner kronor för att bland annat kartlägga Malmös marina miljö, berättar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
En Ocean Action Hub är ett nätverk eller en plattform eller en förebild som jobbar intensivt med åtgärder för att rädda våra hav.
Majoriteten av summan går till det nya Marinpedagogiska centrat på Ribersborg, som ska kartlägga den marina miljön och samarbeta med World Maritime University och deras nya Ocean Institute för att studera och sprida kunskap om havsmiljön till Malmöborna, framförallt barn och unga.
Resten av summan går till gatukontoret och stadsbyggnadskontoret, som bland annat ska titta närmare på hur man ska hantera extremregn och hur man ska planera för att bevara havsmiljön i utbyggnadsområden som Nyhamnen och Västra hamnen men också Limhamn.
Vid sammanträdet presenterades också årsredovisningen som visar på ett överskott på 1,1 miljarder kronor, som till största delen beror på ökade skatteintäkter och vinster från markförsäljningar samt lägre kostnader för lokaler, pensioner och personalomkostnader.
Malmö stad ökade med 11 000 medborgare, 6000 nya arbetstillfällen skapades, 4 000 nya bostäder byggdes och 1 500 förskoleplatser samt 2 900 grundskoleplatser skapades till den växande befolkningen.
– Förra året sjösattes en ny organisation för att möta Malmös utmaningar. Ett exempel är att arbetsmarknadssekreterare plockas in direkt för dem som har en möjlighet att gå ut i ett arbete och ett annat att går ut grundskolan och gymnasiet med bettyg för högre studier.
– Den goda ekonomin ger en bra grund för att bland annat minska hemlösheten och får fler Malmöbor att bli självförsörjande, förklarar Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Oppositionsrådet Torbjörn Tenghammar (M) är också nöjd med det positiva resultatet för Malmö 2017. Han pekar dock på att man borde spara en del av överskottet för kommande lågkonjunktur.
– Det är också i en högkonjunktur som kommunen borde sätta in ett effektiviseringsarbete med bland annat mer digitalisering inom exempelvis äldrevården och få fler att gå ut i arbete istället för att gå på försörjningsstöd, säger Torbjörn Tenghammar.
Vid mötet godkände politikerna också hyresavtal för de två förskolorna Jollen och Tärnan i Limhamn med totalt 170 nya förskoleplatser.
Dessutom gav man klartecken till en ombyggnad av Munkhätteskolan, som ska ge 180 nya grundskoleplatser. Byggstarten är beräknad till oktober 2018 med slutbesiktning i oktober 2019.
25 miljoner kronor avsätts också för att sätta in en ny betongplatta, en så kallad ispist på Malmö Isstadion, på grund av att marken under betongplattan har drabbats av permafrost.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev