Gyllebo slott föder upp omkring 600 änder per år i sex småvatten för jakt. Familjen jagar vid tre till fem tillfällen under perioden oktober till december.

Långdragen tvist om fredade grodor

simrishamn Gyllebo slott överklagar länsstyrelsen Skånes beslut om förbud mot utsättning och utfodring av änder i sex småvatten eftersom de hyser fridlysta grodor och större vattensalamander. Änderna föds upp för jakt.

Förbudet är förenat med vite om 20 000 kronor vid utsättning av änder i Dodesjö, Näbbegårdssjön och i övriga småvatten och utsättning av ällingar i dammarna. Gyllebo slott får inte heller utfodra änder i samma småvatten. Det är förenat med ett vite på 5 000 kronor. Länsstyrelsen tog beslutet den 19 februari 2018.

Det var den 20 mars 2017 som länsstyrelsen fick ett meddelande från en privatperson om att det i flera vattensamlingar norr om Gyllebosjön sätts ut en stor mängd änder som utfodras.
Den 27 april besökte länsstyrelsen platsen och konstaterade att uppgifterna stämde.
Efter ett förnyat klagomål begärde länsstyrelsen in uppgifter från Gyllebo slott som svarade i juli bland annat att anläggningen skapar mervärde för djurlivet i området och bidrar till den biologiska mångfalden.
Länsstyrelsen anser däremot att utsättning och utfodring av änder på Gyllebo slott förstör miljön för amfibier som är fredade. Det är därför förbjudet att förstöra platser där sådana arter fortplantar sig eller vilar. Det är också förbjudet att skada eller döda rom, yngel eller vuxna individer och att störa deras parning.

Länsstyrelsen bedömer att Gyllebo slott kände till att det finns fridlysta amfibier och att plantera och utfodra änder medför skada för dessa populationer. Redan 2014 förbjöds Gyllebo slott att plantera ut och utfodra änder i Dodesjön men förbudet följdes inte.
Småvattnen är kända som baslokal för lövgroda och långbensgroda och har haft en stabil population från inventeringarna i början av 2000-talet och fram till senare år. Det förekommer också större vattensalamander, enligt uppgifter från Per Nyström, docent i limnologi vid Lunds universitet. Nyström anser att lokalens värde har kraftigt försämras som en följd av utsättningen och utfodringen av änder.

Enligt Gyllebo slotts överklagan den 28 februari 2018 är länsstyrelsens uppgifter otydliga och svepande och bekräftar inte att amfibiernas föryngringsplatser har skadats av utfodringen och utsättningen av änder.
Gyllebo slott yrkar i första hand att föreläggandet upphävs. I andra hand att det upphävs i allt utom vad som förbjudits för Dodesjön och två närliggande dammar.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev