Lågt förtroende för Socialdemokraterna kring vård

Enligt den senaste mätningen från Ipsos så är vårdfrågan den viktigaste väljarfrågan i det kommande valet. Det är även en frågan där Socialdemokraterna tappar mark.
I februari 2018 var det 23 procent som kände tilltro till hur Socialdemokraterna sköter vårdfrågan. I augusti 2014 var nivån på 38 %. Att det börjar närma sig val märks när Socialdemokraterna återigen går ut och utlovar miljoners miljarder för att lösa vårdproblematiken och öka sitt eget förtroende i en fråga som de traditionellt dominerat.
Det blir en svettig valrörelse för Socialdemokraterna som traditionellt varit det parti som ska bära välfärden, med vårdfrågan i fokus. Under mandatperioden har de brottats med problem som rör migration, integration och trygghetsfrågor, samtidigt som det varit en intensiv debatt om de växande vårdköerna, bristen på sjuksköterskor och nedlagda förlossningsavdelningar.
Allting toppas av turerna kring Nya Karolinska i Stockholm, ett sjukhus som Socialdemokraterna själva väljer att lägga mycket fokus på. Att fokusera på ett sjukhus i ett län styrt av alliansen kanske flyttar fokus från Socialdemokraternas misslyckanden för stunden, men det blir i längden dumt att ignorera vårdrelaterade problem i de län som de själva styr. Frågan är om väljarna i Skåne får ökat förtroende för sitt eget regionala styre för att Socialdemokraterna nationellt väljer att lägga fokus på ett mindre lyckat sjukhus i Stockholm.
Även om Socialdemokraterna fortfarande har högre förtroende än de andra partierna i vårdfrågan så är det anmärkningsvärt att de tappar mark. Inför valet 2014 gick de hårt ut med att någonting var sönder i Sverige. Det är alltid lättare att sitta i opposition än att leda. Men kan man inte under sin regeringstid laga det som påstods vara trasigt när man tog över straffar det sig i förtroendefrågan. Huruvida de utlovade miljarderna till vården hjälper dem att nå upp till tidigare förtroendenivåer återstår att se.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev