Navid Ghannad, ordförande för bolaget som driver Pusselbitens skola. Arkivbild

Kommunen måste ge Pusselbiten bidrag

Sjöbo Bolaget, som driver Pusselbitens skola i Dalby, vill ha bidrag från Sjöbo kommun för särskilt stöd i form av elevassistent åt en elev.
Men familjenämnden har nekat.
Nu slår förvaltningsrätten fast att skolbolaget har rätt till bidrag. Hur mycket ska dock kommunen bestämma.

Som Skånskan berättat om tidigare så pågår det en rättsprocess mellan Sjöbo kommun och Pusselbiten. Familjenämndens beslutade att neka friskolan tilläggsbelopp för 2017 gällande en elev från Sjöbo kommun i deras grundsärskola med inriktning träningsskola. Detta trots att bolaget påpekat att eleven behövde särskilt stöd i form av en elevassistent i skolan och på fritids.
Kommunen motiverade beslutet att de hade höjt skolpengen, men förlorade i förvaltningsrätten eftersom man inte hade gjort en individuell bedömning. Kommunen gjorde en ny bedömning och ansåg inte heller den här gången att tilläggsbelopp skulle betalas ut. Detta överklagade skolbolaget till DO, eftersom man ansåg att kommunen trotsat förvaltningsrättens dom.
DO har ännu inte kommit med något beslut. Det har dock förvaltningsrätten, dit ärendet hamnat igen, och de anser att skolbolaget, En Bit Extra AB, är berättigad till bidrag.
– Det känns bra, detta har vi kämpat länge för, säger Navid Ghannad, ordförande för skolbolaget, överraskad när Skånskan når honom på telefon då han själv inte har sett domen.

I domen står det dock:
”Rätten visar målet åter till Familjenämnden i Sjöbo kommun för beräkning av bidrag och nytt eller nya beslut.”
Rådmannen Anders Mattson förklarar varför:
– Detta är inte en sak för domstolen, utan det är kommunen som i första hand ska utreda detta och besluta.
Det är inte Navid Ghannad helt nöjd med.
– Det känns lite olyckligt att man inte fastställt ett belopp. Om kommunen inte vill betala så kan vi inte gå till Kronofogden och då får vi ta ärendet till rätten igen.

Beloppet som skolbolaget vill ska fastställas gäller för 40 timmars stöd per vecka under kalenderåret 2017. Det handlar om 34 000 kronor per månad, totalt 408 000 kronor.
– Vi fick inte en krona av kommunen 2017 och de avslog även vår ansökan för 2018.
Att bidragen uteblivit påverkar inte eleven, försäkrar Navid Ghannad.
– Eleven måste få det stöd som han behöver. Men vi tvingas ligga ute med pengar.

Han tycker inte att kommunen har skött ärendet snyggt.
– Jag saknar egentligen ord. I andra fall där tvister har gått till förvaltningsrätten och vi har fått rätt så har kommunerna betalat. Här känns det som att man har bestämt sig för att vi inte ska få några pengar och struntat i skollagen. En elev som har behov har rätt till tilläggsbelopp och det är det som förvaltningsrätten säger.
– Kommunen menar att de har höjt grundbeloppet och tagit bort tilläggsbeloppet, men det finns inte stöd för det i lagen.

Navid Ghannad förklarar skillnaden:
– Grundbeloppet gäller för alla barn för att täcka hyror, läromedel, skolmåltider och så vidare. Men har en elev särskilt behov så ska det utgå ett extra belopp.
– Det här är ett sätt för kommunen att spara pengar. Vi har bra ekonomi, men det finns säkert många skolor som inte har det och då behöver de kanske dra in på saker.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev