KD: Ge rektorer tid att undervisa

YSTAD
Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inför höstterminen 2018 utforma skolledartjänster med undervisningsskyldighet. Det föreslår Kristdemokraterna i en motion.

– Det var förut allmänt förekommande att rektorer hade undervisning i sin tjänst. Tyvärr levde man inte upp till detta uppdrag och detta togs så småningom bort. Rektorerna blev företrädesvis administratörer, organisatörer och personalansvariga, säger Göran Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna.

Han förklarar att rektorernas arbetstid i alltför grad upptas av möten, administrativt arbete och organisationsfrågor.
– Jag menar att systemet inte ger rektorer möjlighet att delta i verksamheten på ett praktiskt sätt. Det är viktigt att skaffa sig praktiska och aktuella erfarenheter i verksamheten för att upprätthålla legitimiteten som pedagogiska ledare. Det finns dessutom rektorer som har en kort eller inaktuell pedagogisk erfarenhet.

Kristdemokraterna vill att skolledartjänsterna förstärks med ytterligare administrativt stöd för att uppdraget ska bli möjligt att utöva.
Motionen lyfter fram Finland som ett föredöme där en majoritet av rektorerna har undervisning i sitt uppdrag.
– I skoldebatten lyfter vi gärna fram det pedagogiska ledarskapet som något av de viktigaste i rektorsuppdraget. I praktiken är det mycket svårt att leva upp till, eftersom förutsättningarna inte finns att upprätthålla detta uppdrag.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×