De enklaste saker kan bli jobbiga med demens. Foto: TT

Enligt Socialstyrelsens utvärdering görs fler fullständiga utredningar än tidigare, så att fler får en korrekt diagnos och i bästa fall också får vårdbehovet tillgodosett.
Däremot är det oroande att antalet kommuner med specialiserade demensteam minskar: demensvård är en typ av vård som kräver specialkunskaper.
Man kan också undra varför det är så stora regionala och även etniska skillnader i förskrivningen av antipsykosmediciner. Dessutom har förskrivningen ökat igen generellt. Varför anses dementa i vissa regioner må bättre av tung medicinering? Och varför medicinerar man utlandsfödda som inte bor hemma i högre grad? Det kan finnas ett konkret svar på den senare frågan: att bli dement och förlora kontakten med jaget och språket måste vara fruktansvärt när man redan har utmaningen att inte kunna kommunicera på sitt modersmål.
Det oroar att personal inom hemtjänsten som tar hand om demenssjuka i stor utsträckning saknar handledning kring hur det ska göras och inte får uppföljning vid svårigheter. Demenssjuka kan vara våldsamma och personalen kan befinna sig i bekymmersamma situationer där de till exempel får välja mellan bästa möjliga omsorg om den demenssjuke eller att kunna skydda sig mot våld, eftersom demenssjuka kan agera ut och inte nödvändigtvis är medvetna om sin egen styrka. Är det något område där man för den sjukes skull borde ge personalen extra utbildning och hjälp, så är det inom demensvården.
Slutsatserna skapar oro för hur stor belastning man kan lägga på anhöriga. Att vårda en anhörig med svår demens kan kännas som att vårda en främling. Den man levt med har ersatts av en person som inte minns dig och kanske inte ens sig själv. Lägg till det ilska eller rädsla, så har man en svår utmaning. Om inte heller hemtjänstpersonalen kan ge kunnig hjälp, så finns risken att det blir en mycket besvärlig situation för både den demente och dens anhöriga.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev