Den gröna ytan är i dag omkring 43 hektar mark som till stor del används för jordbruk. Inom några är kan det bli nästa stora utbyggnadsområde efter Stationsstaden. Skiss: Tengbom/Kävlinge kommun
Området avgränsas av vägen till Södervidinge i väster och järnvägen uppe i den nordöstra delen. Skiss: Tengbom/Kävlinge kommun

1 200 bostäder på gång i norra Kävlinge

Kävlinge Efter Stationsstaden ska Kävlinge växa norrut. Just nu planeras 1 200 bostäder, skola och två förskolor för uppemot 2 500 invånare norr om Högalid och Västra Gryet.

– Vi har hållit på med det här projektet rätt länge. Det gick i stå med lågkonjunkturen. Nu ska det ut på samråd, säger Pia Almström (M), ordförande i planutskottet, som beslutat att planprogrammet för området ska ut på just samråd.
Det är fastighetsägaren som ansökt om att få exploatera marken för bostäder. Detta skedde redan 2011, då politikerna beslutade om att påbörja ett planuppdrag, det första steget i detaljplaneprocessen. Nu har det utökats med en bit kommunal mark.

Arbetet med planprogrammet avstannade 2015. Men nu har politikerna i det nybildade planutskottet återupptagit planerna, som så småningom ska utmynna i en detaljplan för området.
– Allt ska inte byggas på en gång, men vi vill ha en detaljplan så att vi kan se hur området ser ut strukturmässigt när det blir klart, säger Pia Almström.
Området ligger norr om rondellen vid Tungan, öster om Minnesdalsvägen mot Södervidinge. Det avgränsas just av Minnesdalsvägen, järnvägen och de båda bostadsområdena Högalid och Västra Gryet.

Merparten av ägorna utgörs i dag av åkermark av klass åtta till tio. Där finns också en liten damm och en dunge kallad Hildas minne.
– Där finns en speciell historia kring den som jag inte kommer ihåg just nu, säger Pia Almström.
Bebyggelsen kommer att bli av småstadskaraktär, med tätt mellan husen som främst ska bestå av radhus i två till tre våningar och flerfamiljshus på höst fyra våningar.
Stadsdelen ska också rymma en skola, två förskolor och en idrottshall.

När väl detaljplanen för området, som går under arbetsnamnet Kävlinge Norra, är klar kan byggandet börja. I vilken takt det sker beror på konjunkturerna.
Området är inte det ända som byggs i Kävlinge. Snart påbörjas byggandet av bostäder i Stationsstaden, precis invid järnvägen.

Men trots att Kävlinge Norra ligger i tätortens absoluta utkant är det inte heller därifrån särskilt långt till järnvägen.
– Det är runt en kilometer fågelvägen från det närmaste stället. Med cykel är det lite enklare än att köra bil, säger Pia Almström.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev