Sanne Ahlqvist Boltes, Malin Molin och Oskar Stenström i Hemligt.Foto: Alexander Tenghamn

Värdefull pjäs om vikten av vänskap

Scen/recension

SCEN
Hemligt
Av: Banditsagor
Dramatiker: Alexandra Loonin
Regi: Ensemble
På scen: Malin Molin, Oskar Stenström & Sanne Ahlqvist Boltes
Musik & ljud: Jonas Åkesson
Producent: Amanda Lindblad
Målgrupp: 10–12 år
Premiär: Fredag den 2 mars 2018 på Möllevångsskolan, Malmö.

Hemligt är en klassrumsföreställning som teaterkollektivet Banditsagor tagit fram för barn i åldern tio till tolv år. Den är grundligt researchad och baseras bland annat på barns dagboksskrivande och enkätfrågor om sådant som åsikter om musik, lekar och spel.
Likaså har Banditsagor inhämtat information om hur mellanstadieelever av idag ser på grundläggande saker som vänskap, föräldrar och skolan.

Skolpremiären äger rum i ett klassrum på Möllevångsskolan i Malmö. Alla i publiken har försetts med hörlurar och genom Jonas Åkessons ljudarbete så hör vi inte bara vad som sägs i klassrummet utan också förinspelade ljudeffekter och stämningsskapande musik. Dessutom, nog så viktigt, hör vi även rollfigurernas inre tankar och reflektioner.
I en pjäs som handlar om gränser mellan det privata och det offentliga bidrar växlingarna mellan inre och yttre röster starkt till att ge djup åt texten.
Det är ett tekniskt grepp som Banditsagor på ett framgångsrikt vis använt tidigare och även gav särprägel åt Public Plots rullande bilföreställning Blue Dreams som jag nyligen recenserade. Visserligen strular tekniken lite under de första minuterna, men snart nog så är situationen under kontroll och allt fungerar som tänkt.

Alexandra Loonin har utformat ett slags triangeldrama i skolmiljö om tre vänner och klasskamrater vars vänskap sätts på prov. De tre skådespelarna Malin Molin, Oskar Stenström och Sanne Ahlqvist Boltes är både skickliga och övertygande när det gäller att gestalta mellanstadieelever.
Därtill känns dialogen trovärdig när det gäller jargong och ordval. Skådespelarna har för övrigt i sina roller fått behålla sina förnamn.

Det hela börjar med att Sanne och Malin får tag i Oskars dagbok och läser högt ur den. Något de förstås inte borde ha gjort. Nu kanske någon tror att det här är en pjäs om förälskelse, och visst snuddar dialogen vid det motivet, men fokus ligger här på vänskap. Det handlar om hur bräcklig vänskapen kan vara och hur relationer kan påverkas av att högst privata saker blottläggs.
Det är som upplagt för psykologisk spänning och sakta men säkert rör sig föreställningens handling mot en verklig urladdning. Det i sin tur leder till en allvarlig kris. Men till slut ordnar sig ändå allting till det bästa. Pedagogiskt sett så är det en värdefull föreställning som lär ut vikten av att respektera varandras gränser, men den har också ett avsevärt underhållningsvärde.
Eleverna från klass 5 A och B sitter andäktigt tysta medan dramat utspelas i klassrummet och entusiasmen efteråt är inte att ta miste på.

SCEN
Hemligt
Av: Banditsagor
Dramatiker: Alexandra Loonin
Regi: Ensemble
På scen: Malin Molin, Oskar Stenström & Sanne Ahlqvist Boltes
Musik & ljud: Jonas Åkesson
Producent: Amanda Lindblad
Målgrupp: 10–12 år
Premiär: Fredag den 2 mars 2018 på Möllevångsskolan, Malmö.