Anna Lyrevik är ny dekan för de tre konstnärliga högskolorna i Malmö. Hon har själv sin arbetsplats på teaterhögskolan men inom fem år ska de tre högskolorna få nya och gemensamma lokaler. Anna Lyrevik tillträdde vid årsskiftet och har tidigare varit prefekt för teaterhögskolan och innan dess bland annat arbetat som chef inom Malmö stads kulturförvaltning.
Senast om fem år ska både teaterhögskolan, musikhögskolan och konsthögskolan ha fått gemensamma lokaler någonstans i Malmö. Var är inte bestämt och under 2018 pågår förplaneringen. De tre skolorna har tillsammans 750 studenter och en personalstyrka på 300 personer. Bilden från teaterhögskolans lokaler vid Bergsgatan.

Tre högskolor söker nya lokaler

MALMÖ En ny gemensam lokal för studenter och personal på de tre konstnärliga högskolorna i Malmö kommer att bli en dominerande arbetsuppgift för Anna Lyrevik de kommande åren.
Om fem år ska 750 studenter och en personalstyrka på cirka 300 personer ha fått gemensamma lokaler på en ny plats i Malmö.

Sedan årsskiftet är Anna Lyrevik ny dekan för den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. I den ingår konst- teater och musikhögskolorna i Malmö som ska vara samlokaliserad på en och samma plats om fem år.
– Att högskolorna ska finnas i en gemensam byggnad är inte bestämt, konstaterar Anna Lyrevik. Men de ska i alla fall ha vissa lokaler gemensamt och placeras nära varandra.

– De måste ligga centralt och med närhet till bra kommunikationer. Nu under 2018 pågår en förplanering. Sedan är tanken att projekttiden ska vara två år och byggtiden två år.
Anna Lyrevik har själv sitt kontor vid Mazettihuset där teaterhögskolan har sina lokaler. Miljön är bekant för henne eftersom hon tidigare varit prefekt för teaterhögskolan.
Musikhögskolan är störst med 600 studenter. De övriga två har vardera 75 studenter. De tre högskolorna har tillsammans en personalstyrka på cirka 300 personer.
Det finns flera anledningar till att hitta nya lokaler till de tre högskolorna.
Konsthögskolan finns efter sommaren på tre platser i Malmö. Administration, ledning, galleri och bibliotek i två olika byggnader vid Bergsgatan medan studenternas ateljéer och verkstäder finns i Båghallarna på Sorgenfri.
Gällande musikhögskolan finns den på Ystadsvägen. Men frågan är hur länge den kan vara kvar där eftersom en förskola som störs av musikinstrument och andra ljud har framfört klagomål till miljöförvaltningen.

Med tanke på att både ateljéer, verkstäder, konsertsalar, övningsrum med rätt akustik med mera måste finnas i de nya lokalerna så är det inga små ytor som behöver tas i anspråk.
Om det blir en ny byggnad, en som redan finns eller en kombination av nya och befintliga lokaler är för tidigt att säga.
– Vi ska ta fram ramförutsättningarna. Det är många speciella lokaler som behövs till våra verksamheter. Vi har mycket att vinna på att samlokalisera oss.
– I dag har vi tre bibliotek och i framtiden behöver vi bara ett. När vi flyttar ihop kan vi samutnyttja lokalerna på ett helt nytt sätt. När vi finns nära varandra kommer vi att kunna ha ett spännande samarbete mellan musik, teater och konst, fortsätter Anna Lyrevik.
Den konstnärliga fakulteten tillhör Lunds universitet och tanken är att även utveckla ett samarbete med utbildningar som finns där, exempelvis arkitektur, design och ljus.
Anna Lyrevik är uppvuxen i Lund. Hon jobbade som dansare i tio år med inriktningen modern dans.
Därefter gick hon en kulturvetarutbildning. Hon har arbetat med många olika verksamheter med kulturell inriktning och som chef och strateg inom kultursektorn, bland annat på Riksteatern, Statens kulturråd i Stockholm och som kulturstrateg och chef inom Malmö stads kulturförvaltning.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev