Redan nästa år märker Svalöv och Kågerödsbor av att tågen är på väg.

Tågstation ska lyfta centrum

Svalöv Om knappt tre år börjar pågatågstrafiken rulla på Söderåsbanan, från Åstorp och ner till Teckomatorp.
Men redan nästa år, 2019 kan boende utmed sträckan i både Svalöv, Kågeröd och Billesholm med egna ögon se hur perronger och station växer upp i samhällena.

Här är det kommunerna och Trafikverket som delar på kostnaderna:
– Målet är att komma igång om ett år och då händer det saker. Mycket förändras och aktiviteten blir stor, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M).
Under tiden som stationsbygget pågår kommer invånarna i Svalöv och Kågeröd att hållas informerade vad som händer.
Tanken är att Trafikverket och kommunen ska kalla till återkommande möte för att redogöra vad som händer och ska ske fram tills att första tåget rullar in på perrongerna.

– Det är ett bra sett att få invånarna med sig och på så sätt förstå att det kan bli en aning rörigt och svårframkomligt under tiden som bygget är som mest aktivt.
– I annat fall finns det risk för irritation och oförståelse vad som pågår.
– Mycket kommer att stängas av, det blir att ta omvägar och samtidigt ge en tidsplan när olika delar står klara.

Länge var målet att bygga en gång och cykeltunnel under spåret vid stationen, men där har ordningen blivit en annan. Nu gäller en bro över det samma.
– Det blir en bra lösning även det. Nu ska det bara bestämmas om den ska vara öppen eller ett tak ska sättas över. Ett tak gör att man håller sig torrskodd och trygghetskänslan blir större.

I början 2021 ska Söderåsbanan börja trafikeras med persontrafik. Från Åstorp ner till Teckomatorp för vidare färd ut i Skåne.
Placeringen av stationen blir som sagt nere vid Persbo i centrala Svalöv, men länge och än idag finns förespråkare bland allmänheten att förlägga den samma på samma plats där den gamla är belägen i dagsläget.
Det fanns diskussioner och utredningar som gjordes redan 2013, men en hel del fallgropar gjorde att projektet inte gick att genomföra.
– Rent tekniskt finns möjligheterna, men ombyggnad av spårområdet kostar för mycket samtidigt som raksträckan in från Teckomatorp är för kort för att alla tåg ska kunna stanna.
En centrumutredning är på gång att växa fram och den säger att en tågstation ska förläggas där allt folk rör sig.

– Det är viktigt för att få ett levande centrum och därmed se till att de affärsidkare som finns blir kvar och fler etablerar sig, säger Olof Röstin.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev