Slagthusets verksamhet är i fara när man inte längre får servera alkohol. Arkivbild

Slagthuset förblir torrlagt

MALMÖ Förvaltningsrätten stoppar inte förbudet mot att sälja alkohol på Slagthuset. Men ägarna Slagtkastellet AB ger sig inte utan överklagar direkt vidare till Kammarrätten.

Det har gått snabbt sedan på arbetsmarknads- och socialförvaltningen den 16 februari bestämde sig för återkalla serveringstillståndet för restaurang Luftkastellet på Slagthuset.
– Vi rekommenderade arbetsmarknads- och socialnämnden att dra in serveringstillståndet med hänvisning till ekonomisk misskötsel med restföreningar hos Kronofogden och underlåtenhet att i rätt tid upprätta årsredovisning, säger Kajsa Gustafsson, enhetschef på tillståndsenheten.

Den 26 februari togs beslutet i nämnden. Nöjesarrangören reagerade direkt och överklagade Malmö stads beslut dagen efter.
– Vi begärde också inhibition av beslutet så att Slagthuset kan drivas vidare med alla planerade arrangemang, berättar Bengt Bülow på Ackordcentralen.
I december ansökte ägarna om rekonstruktion av Slagthuset. De valde också att stänga nattklubben. Samtidigt hade de bestämt sig för att sätta sina andra restauranger Griljanne och Meck i konkurs.
– Rekonstruktionsarbetet är i full gång för att rätta till de ekonomiska problemen. Att då gå in och stoppa möjligheterna att driva nöjesstället vidare är att bryta lagen, menar Bengt Bülow.

Han hänvisar till lagen om företagskonstruktioner som pekar på att man inte ska avbryta rekonstruktionsarbetet. Både Skatteverket, banken och hyresvärden stödjer rekonstruktionsarbetet, som enligt Bülow går starkt framåt.
– Det är också märkligt att alkoholtillståndet plötsligt dras in utan att det tidigare har lagts ut någon erinran eller varning från Malmö stad. Det finns inga klagomål på hur de har hanterat tillstånd, påpekar Bengt Bülow, som menar att Malmö stad också bryter mot alkohollagen.
I fredags, den 2 mars, tog Förvaltningsrätten beslutet att inte stoppa beslutet att återta serveringstillståndet. Redan samma dag lämnade Slagtkastellet AB in ett överklagande om inhibitionen till Kammarrätten.
Beslutet om nöjesarrangörerna ska få tillbaka serveringstillståndet eller ej ligger fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten.
Nyligen kom Arbetsmiljöverket också med krav på att Slagtkastellet AB ska förbättra rutinerna för arbetsmiljöverket och ha bättre koll på hur man hanterar sin truck.

Vad händer med vårens konserter på Slagthuset?
– Målet är att programmet med teater, musik och konserter ska genomföras som planerat men det förutsätter att företaget får tillbaka alkoholtillståndet, svarar Bengt Bülow.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev