Här stod en gång fyra tallar i vägen för en Dösjebrobos utsikt. Arkivbild: Kävlinge kommun

Seger i hovrätten dyr affär för kommunen

dösjebro Hovrätten höjer skadeståndet för den privatperson som sågade ner fyra kommunala tallar utanför sin tomt i Dösjebro från 800 kronor till 30 800 kronor.
Eftersom kommunen döms att betala stora delar av mannens rättegångskostnader, 26 000 kronor, och sina egna blir det inte mycket över för kommunen att plantera nya träd för.

– Vi har inte tagit ställning till om vi ska återplantera än, säger Annette Bengtsson, trafikingenjör i Kävlinge, som var den som polisanmälde Dösjebrobon för den olovliga trädfällningen.
Träden fälldes sensommaren 2016. De stod i ett naturområde och angränsande till en villatomt. Ägaren ansåg att träden stod i vägen och sågade ned dem. Från början handlade det om sju träd, men kommunen kunde inte bevisa att det rörde sig om fler än fyra tallar.

Men Kävlinge kommuns bedömning var att träden var minst 40 år gamla, och därmed väldigt dyra att ersätta. Ursprungligen krävde kommunen 700 000 kronor i skadestånd av fastighetsägaren, efter att ha använt sig av en beräkningsmodell framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Detta sänktes till halva beloppet när kommunen stämde Dösjebrobon i tingsrätten
Men tingsrätten hade en annan bedömning. Där dömdes mannen att betala 1 800 kronor i böter och 800 kronor i skadestånd till kommunen för de fällda träden.
Kommunen överklagade domen till hovrätten, som nu kommit med sin dom. Där hänvisas till liknande fall som blivit prejudikat efter domar i Högsta domstolen när Dösjebrobon döms att betala 30 800 kronor i skadestånd för de fyra fällda tallarna.

Högsta domstolen pekar på en dom från 2015 där det slås fast att det är svårt att beräkna kostnaden för att ersätta de fällda träden med likvärdiga träd. Om det inte går ska värdeminskningen på fastigheten beräknas, bland annat utifrån hur platsens skönhet påverkats.
I ett naturområde kan denna påverkan vara liten, särskilt då kommunen sällan säljer sådan mark. Då återstår möjligheten att uppskatta värdet på skadan utifrån hur lång tid den påverkar platsen negativt.

Den uppskattades i HD-domen till 30 000, en bedömning nu också hovrätten lutar sig mot. Dösjebrobon har också godtagit det skadeståndskravet som rimligt.
Annette Bengtsson tycker att beloppet är för lågt, eftersom det kostar mer att plantera nya träd då dessa kräver långvarig bevattning.
– Men vi bedömer chanserna som små att få prövningstillstånd i Högsta domstolen, så vi går vidare.

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev