Lunds Kammarsolister. Pressfoto
17-åriga violinisten Johan Dalene spelar tillsammans med Lunds Kammarsolister 11 mars. Pressfoto

Ny konsert med Lunds Kammarsolister

Kulturredaktionen ställer fyra frågor till Christian Sundewall, cellist på Malmö Opera, och en av tre lundabor som för två år sedan startade Lunds Kammarsolister som 11 mars har konsert i Allhelgonakyrkan i Lund tillsammans med 17-åriga violinisten Johan
Dalene.

Berätta om Lunds Kammarsolister?
– LuKaS, Lunds Kammarsolister, grundades hösten 2016 på initiativ av mig, konsertmästaren Anders Hjortvall och solocellisten Gustav Ölmedal. Vi är alla tre musiker bosatta i Lund. I september 2016 gjorde LuKaS stor succé under kulturnatten i Lund, då vi spelade ett blandat nordiskt program i Lunds Stadshall. Debuten för den egna konsertserien var i maj 2017 på Skissernas Museum i Lund, tillsammans med sopranen Sofie Asplund. Då framfördes bl a Benjamin Brittens ”Les Illuminations” samt ett nyskrivet beställningsverk av lundatonsättaren Daniel Fjellström. Ensemblens kärna består av sju musiker som alla är bosatta i Lund och verksamma i Öresundsregionens olika orkestrar. Vi spelar utan dirigent och strävar efter ett konstnärligt arbete genomsyrat av innovation, passion och öppen dialog. Tanken är också att låta allmänheten i Lund ta del av repetitioner och uppleva arbetsprocessen i en professionell kammarensemble. Genom detta hoppas vi kunna ge publiken nya perspektiv och insikter gällande den musik vi spelar, samtidigt som vi som musiker får möjlighet att möta och lära känna vår publik på ett avslappnat sätt under den kreativa processen från idé till konsert. LuKaS vill vara en nyfiken, varm och utforskande ensemble och bidra till en positiv utveckling inte bara för Lunds, utan för hela Sveriges musik- och kulturliv.

Vilken typ av musik riktar ni in er på?
– Vi är klassiskt skolade musiker och ensemblen spelar klassik musik i hela dess spännvid från, barock till nutida. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram nutida tonsättare och har på många av våra konserter framfört nyskriven musik.

Berätta om konserten 11 mars, vad får publiken höra ?
– Då framför vi musik av Edvard Grieg: Två Nordiska melodier, Jean Sibelius: Rakastava och Felix Mendelsohns violinkonsert i d-moll som han skrev redan som 14-åring. Den kommer framföras av den sjuttonårige violinisten Johan Dalene från Norrköping som redan har vunnit flera internationella tävlingar. Johan har mästerviolinisten Gidon Kremer som sin mentor och veckan innan han kommer till Lund har han varit hos honom i Villnius och finputsat på tolkningen av Mendelsohn.

Vad har ni för planer framöver?
– Till sommaren ska vi medverka på två festivaler, dels på Musik på Tagaborg i Småland utanför Markaryd, som tonsättaren Tobias Broström är ansvarig för och sedan ska vi till Danmark och spela på en festival som heter I Djurs och Mols som vår kollega Maj Kullberg har startat.
Till hösten ska vi bl.a. uruppföra ett beställningsverk av Benjamin Staern för orgel och stråkorkester på FST´s (Föreningen Svenska Tonsättares) hundraårs jubileum i Lund tillsammans med domkyrkoorganisten Robert Bennesh.