Netto får inte bygga ny butik

LORENSBORG Netto har undersökt möjligheterna att bygga en ny livsmedelsbutik vid Lorensborgstorget. Den typ av butik som föreslagits kan inte bli aktuell, meddelar stadsbyggnadskontoret i sitt svar.

Netto har gjort en förfrågan om planläggning till stadsbyggnadskontoret. Livsmedelskedjan undrade hur stadsbyggnadskontoret ställde sig till att ändra detaljplanen för en del av fastigheten Lorensborg 1 som ligger i hörnet av Lorensborgsgatan/Falkmansgatan.
Här finns i dag företaget Formo. Längre tillbaka har det funnits ett Systembolag i fastigheten. Nuvarande bruttoarea är på 700 kvadratmeter. Netto har gjort ett förslag på att bygga en fastighet på 1100 kvadratmeter istället och att höja byggnadshöjden till fyra meter. Tanken var att kunna öppna en ny Nettobutik här men stadsbyggnadskontoret bedömde att en planprövning enligt inlämnad förfrågan inte är lämplig.
Anledningen är den förstudie som gjorts för området runt Lorensborgsgatan. I den föreslås att Lorensborgsgatan ska bli stadshuvudgata med ny bebyggelse på den här sidan av Lorensborgsgatan. På området där Netto har planer på en ny butik planeras för ett parkeringshus med möjlighet för handel i bottenvåningen.
Därför är det inte uteslutet att det kommer att bli handel på den aktuella fastigheten. Men när det kan ske är inte bestämt.
”En planprövning enligt inlämnad förfrågan bedöms inte vara lämplig. I det vidare arbetet med planprogram kan det dock finnas en öppning för butik i bottenvåning av en fastighet i detta läge”, skriver stadsbyggnadskontorets handläggare avslutningsvis i sitt svar till Netto Marknad Sverige AB.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev