Bondrumsgården från 1766 är en av de äldsta och bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. Foto: Tore Jönsson

Kulturgård får bidrag för underhåll

tomelilla Bondrumsgården norr om Fågeltofta får kulturmiljöbidrag på drygt 520 000 kronor av länsstyrelsen Skåne för renovering som fördelas på tre år.
– Vi fick beslut om bidrag i fredags, säger Clas Johnsson på Albo härads hembygdsförening.

Han berättar att arbetet med underhållet startar tidigast i maj och avslutas någon gång i höst. Det handlar om underhåll.
– Vi har haft treårsplan tidigare. Vi har kontinuerligt underhåll på fastigheten för att slippa större skador som kan bli väldigt dyra att åtgärda, förklarar han.

Under tre år ska Bondrumsgården vitkalkas och rötskadade delar bytas ut, bland annat ersätts mansedets skyddsbrädor ut, delar av taket täcks om med råghalm, ny port tillverkas, cementbruk ersätts med lerbruk och bakugnen rengörs.
– Vi har bedömt tillsammans med Knadriks kulturbygg AB vad som är mest angeläget att göra så att gården bevaras i ursprungligt skick. Entreprenören har vi anlitat tidigare för våra gamla hus. Vi gör mycket ideellt, men vi köper de tjänster vi själva inte klarar av att utföra, förklarar Clas Johnsson.
Han berättar att föreningen måste lämna in en redovisning varje år för att få stödet på 90 procent av kostnader som betalas ut i efterskott. Åtgärderna måste godkännas av en antikvarie som också följer arbetet.
– Det betyder att vi måste vara väldigt försiktiga. Vi måste underhålla den med den gamla typen av materiel och metoder, säger Clas Johnsson.
Bondrumsgården från 1766 är en av de äldsta och bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. Den fyrlängade, vitkalkade gården med korsvirke av ek och tak av halm förklarades som byggnadsminne 1963. Albo häradsbygdsförening fick gården 1936 av greveparet Germanie och Eskil Sparre.

– Det fanns en arrendator på Bondrumsgården fram till 1937 som hade djur. Så som det såg ut då har vi bevarat. Den är även ett föredöme för andra gamla gårdar, säger Clas Johnsson.
Bondrumsgården har mellan 2 000 och 3 000 besökare årligen. Den fungerar som ett museum med ursprungliga inventarier. Föreningen har också utställningar av hantverk och textila aktiviteter på gården.
– Föreningen har fyra byggnadsminnen som den förvaltar och det roliga med byggnaderna är att de ligger på sina ursprungliga platser.
Bondrumsgården öppnar för allmänheten på Kristi himmelsfärdsdag.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev