Krig och katastrofers kostnad

Krig kostar pengar. Den föga överraskande slutsatsen dras i rapporten ”Pathways to peace” från Världsbanken och FN. Men de har räknat på exakt hur mycket det kostar. Det rör sig inte bara om bombade byggnader, utan om långtgående konsekvenser av annan sort, som bortfall av arbetstimmar och branscher som sänks av konflikter, som turist- och besöksnäring. Enligt rapporten rör det sig om ett tapp på 13,3 procent av världens BNP årligen.
Den förespråkar ett annat sätt att tänka: vad sparar man om man helt kan förhindra väpnade konflikter? Rapportens huvudförfattare Alexandre Marc menar att man borde försöka agera redan när en hotbild formas och potentiella risker kan identifieras. Det ska ske i samspel mellan diplomatiska krafter, säkerhetsaktörer, regeringar och humanitära organisationer.
Marc menar att krig inte alltid handlar om sociala problem eller om att minoriteter känner sig illa behandlade, utan att det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Har FN hittat nyckeln till vad som orsakar krig och konflikter så får de så klart gärna dela med sig av den informationen.
Ett problem är att det ofta handlar nationalstater. Att ingripa innan en konflikt eskalerar är logiskt sett utmärkt. Men det går inte att marschera in i självständiga stater och säga stopp. Dock att Marc har rätt i en av de centrala slutsatserna: vi kan bli bättre på att arbeta förebyggande. Den förskräckliga konflikten i Syren visar att vi knappast kan bli sämre.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev