Där Klockarevägen slutar finns en liten dunge som skulle bli en utmärkt plats för en ny förskola, menar Eslövs kommun. Foto: Henrik Lindahl
Förutom den plats i Väggarp som det nu förhandlas om (nummer två på kartan) har kommunen även tittat på fyra platser i Örtofta. Illustration: Eslövs kommun

Här kan nya förskolan placeras

örtofta Samtidigt som modulerna sätts på plats arbetar kommunen för en ny permanent förskola, och man har nu hittat en lämplig placering.

Fem alternativa placeringar har pekats ut på en karta. Fyra av dem ligger inne i Örtofta, söder om järnvägen. Men det är det femte alternativet som är huvudspåret, i södra utkanten av Väggarp, längst ner på Klockarevägen i en liten skogsdunge som är en del av jordbruksfastigheten Örtofta 21:1 och där Örtofta slott syns i bakgrunden.
– Det är framför allt belägenheten och storleken på tomten som är bra där, säger Henrik Wöhlecke (M), första vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Andra fördelar som anges med den 9 300 kvadratmeter stora tomten är att den är förenlig med översiktsplanen, att det finns utrymme att bygga ut ytterligare i framtiden, att det finns en nyanlagd gång- och cykelväg mot pågatågsstationen samt fina omgivningar med uppvuxen utemiljö.
En nackdel är att det krävs en helt ny detaljplan, vilket beräknas ta 1-2 år att få fram.
Utskottet godkände häromdagen att förhandla om ett köp med markägaren, Jacob Bennet. Utskottet hoppas på snabba besked.
– Vi behöver komma igång med projekteringen, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Den nya förskolan planeras för cirka 70 barn.
Av de fyra andra alternativen som analyserats i Örtofta bedöms en vara olämplig för att den ligger för nära sockerbruket, en annan har för liten yta. De resterande två kan man ”eventuellt” arbeta vidare med om det inte blir någon uppgörelse i Väggarp.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev