Linda Wemmert är ordförande i Bara friidrottsklubb. Arkivbild

Framsteg i arbete med ny anläggning

bara Bara friidrottsklubb fick 2016 1,4 miljoner för att bygga en aktivitetspark med löparslinga runt Sverigeskogen.
Arbetet har dock gått långsammare än trott och klubben är inte helt överens med kommunen. Men det ser ljusare ut än tidigare.

Summan på 1,4 miljoner till anläggningen beviljades friidrottsklubben genom Mats Paulssons stiftelse 2016. Därefter slöts ett samverkansavtal samma år med kommunen, som skulle bygga och förvalta anläggningen.
Anläggningen ska ligga i Sverigeskogen, söder om Spångholmsskolan, med utegym och hinderbana som omges av en löparslinga. Men efter avtalet gick processen långsammare.

– Den förklaringen jag har fått är att de har haft personalbrist, säger Linda Wemmert, ordförande i Bara friidrottsklubb som hon själv varit med och startat.
Parterna är ännu inte överens kring utformningen av löparslingan, om den ska placeras på befintlig gång- och cykelväg i södra delen av Sverigeskogen.
– Vi har lyft fram säkerhetsaspekten för i vår förening har vi barn från tre år och vi anser inte att det är lämpligt att barnen ska springa där eftersom en del av sträckan kommer ligga intill raksträckan där många pendlar till Malmö, säger Linda Wemmert, som hellre vill att löparslingan placeras innanför gång- och cykelvägen.

Hon ser dock ljusare på projektets framtid efter det senaste mötet mellan klubben och kommunen som skedde i början av februari.
– Vi fick en positiv känsla när vi träffade de nya tjänstemännen. De förstod att det har dragit ut på tiden och att detta nu är prioriterat, säger Linda Wemmert som hoppas att anläggningen blir klar i höst.

På mötet satt bland andra Theodora Mårtensson som är ny anläggningssamordnare på kommunen.
Hon har fått förklarat för sig att ärendet dragit ut på tiden eftersom en tidigare anställd med samma roll som henne gick i pension.
Hon kan i övrigt inte uttala sig om hur ärendet hanterats tidigare men ser liksom Linda Wemmert positivt på samarbetet.
– Vi har gjort en omstart och är på banan igen. Jag tycker att vi har en bra dialog efter senaste mötet, säger Theodora Mårtensson.

Nu håller kommunen på att ta fram olika kostnadsförslag för löparslingan och de båda parterna är eniga om övriga tre delar: norra delen av slingan blir befintlig gång- cykelväg, i väst och öst blir det löparyta med stenmjöl. Dock är inga beslut tagna.
Gällande den södra delen säger Theodora Mårtensson att kommunen håller på att undersöka hur den bäst kan skärmas av från trafiken. Anledningen till att den är ett alternativ är för att projektet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt.
Hon vill komma igång med bygget så snart som möjligt men kan inte säga om det kan blir klart till hösten.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev