Bron över Sölvegatan ska rivas. Foto: Christer Cederlund
Den nya bron som ska bli en del av E22:an tar ett dygn att få på plats. Allt arbete runt om kring gör dock att E22:an måste stängas av under två veckor. Foto: Christer Cederlund
Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS, och Torbjörn Sundgren projektledare Trafikverket. Foto: Christer Cederlund

Dubbel pendlingstid när E22 stängs av

Lund Pendlar du förbi Lund i rusningstrafik? Räkna med långa köer och mycket väntan när E22: stängs av för en brolansering i april.
Eller välj annan väg.

Så här leds trafiken om

Tid för avstängning för trafik, 19 mars-21 maj: Gång- och cykelvägen på Sölvegatan under E22 avstängd.
5 april-19 april: E22 avstängd mellan trafikplatserna Gastelyckan (21) och och Lund norra (22).
Omledning, södergående trafik: Trafikplats 22 Lund Norra – Norra Ringvägen – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra.
Norrgående trafik:
Trafikplats 21 Gastelyckan – Sandbyvägen – Utmarksvägen – Solbjersvägen – trafikplats 22 Lund Norra.
Rekommenderad väg, södergående trafik: Trafikplats 23 Gårdstånga – väg 104 – Kävlinge – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra.
Norrgående trafik, alternativ 1: Trafikplats 19 Lund Södra – väg 108 – Kävlinge – väg 104 –  trafikplats 23 Gårdstånga.
Norrgående trafik, alternativ 2: Trafikplats 21 Gastelyckan – Dalby – Södra Sandby –trafikplats 23 Gårdstånga.

På kvällen torsdagen den 5 april stängs E22 av mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Den gamla bron över Sölvevägen ska rivas och en 40 meter lång och 5000 ton tung konstruktion ska ersätta.
Arbetet, som beräknas vara till den 19 april, kommer att föra med sig mycket stor påverkan på trafiken, som måste ledas om i två olika stråk beroende på om man ska norrut eller söderut.
– När man ska till jobbet på fredagen kan man räkna med förlängd restid om du ska genom Lund på den här tvingande omledningsvägen, säger Torbjörn Sundgren, projektledare på Trafikverket:
– Man kan förvänta sig mer än en timme under den värsta tiden. Det är en kraftigt förlängd restid och reser man från Kristianstad till Malmö så handlar det kanske om en fördubbling.

Förhoppningen hos inblandade är att pendlarna i större utsträckning ska åka kollektivt, samåka eller förändra sina arbetstiden under den här perioden.
Sundgren jämför med hur avstängningen av E6:an vid trafikplats Flädie i augusti påverkade trafiken under en helg.
– Det uppstod 4,5 kilometer långa köer i båda riktningarna när trafiken gick via Bjärred istället. Som mest var det väl en timmes förlängd restid och jag tror att man kan förväntar sig något liknande här.

Ett årsmedeldygn passerar 38 000 fordon platsen. Två tredjedelar kör av vid Lund norra och ska till adresser i närheten.
På E6:an kör i genomsnitt 50 000-55 000 fordon, men omfattningen kan vara jämförbar eftersom det på E6:an handlade om avstängningen en helg och inte vardag.
– På vardagsdygnen är det en högre koncentration på morgon och kväll och det finns inte på helgen. Framåt lunchtid på lördagen började köerna byggas upp på E6:an, berättar Sundgren.

Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C – ESS, räknar med att få repetera informationen till pendlarna vid flera tillfällen för att nå ut med budskapet om de förestående trafikproblemen. Informationsskyltar längs E22 kommer att vara på plats två veckor före omledningen startar och kompletteras av de elektroniska tavlorna på E6:an.
– Det finns en rekommenderad väg för dem som inte har målpunkter i Lund. Vi rekommenderar att man kör av så tidigt som möjligt, redan uppe i Gårdstånga om man kommer norrifrån, säger Pernilla von Strokirch:
– I norrgående riktning finns två alternativ, antingen att köra av vid Lund södra eller Gastelyckan och ansluta vid Gårdstånga.

Även mindre gator i Lund kommer att belastas hårdare.
– Bilister kommer att hitta egna vägar utifrån gps och lokalkännedom, men vi måste ha en tvingande omledningsväg för att visa trafikanter som inte är riktigt vana vid hur man ska köra, säger Torbjörn Sundgren:
– Om vi kan få ner belastningen ett par procent kan det göra stor skillnad för framkomligheten i Lund. Framför allt på Norra Ringen där det redan i dag utan avstängningar är framkomlighetsproblem.
Att den trafikmässigt lugnare påskhelgen inte tas i anspråk för det här arbetet förklaras av att tågtrafiken då redan är påverkad av järnvägsarbeten.

Skånetrafiken planerar att ha både fler och längre tåg förbi Lund för att hjälpa till med avlastningen från E22.
För att underlätta för resenärer kommer det även att sättas upp ett hyrcykelsystem.
Även cykeltrafiken påverkas vid brolanseringen.

Gång- och cykelvägen under E22 vid Sölvegatan stängs av den 19 mars till 21 maj. För cyklisterna som ska passera E22 blir det en omväg på cirka 1,6 kilometer.
Tidningen har tidigare rapporterat om hur busstrafiken påverkas när hållplatsen vid Lund norra stängs av.

Mer information om avstängningen av E22 finns här.

Så här leds trafiken om

Tid för avstängning för trafik, 19 mars-21 maj: Gång- och cykelvägen på Sölvegatan under E22 avstängd.
5 april-19 april: E22 avstängd mellan trafikplatserna Gastelyckan (21) och och Lund norra (22).
Omledning, södergående trafik: Trafikplats 22 Lund Norra – Norra Ringvägen – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra.
Norrgående trafik:
Trafikplats 21 Gastelyckan – Sandbyvägen – Utmarksvägen – Solbjersvägen – trafikplats 22 Lund Norra.
Rekommenderad väg, södergående trafik: Trafikplats 23 Gårdstånga – väg 104 – Kävlinge – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra.
Norrgående trafik, alternativ 1: Trafikplats 19 Lund Södra – väg 108 – Kävlinge – väg 104 –  trafikplats 23 Gårdstånga.
Norrgående trafik, alternativ 2: Trafikplats 21 Gastelyckan – Dalby – Södra Sandby –trafikplats 23 Gårdstånga.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev