De nya förskolemodulerna står på plats på Bruksvallens IP och fotbollsklubben har fått ge upp en av sina träningsplaner för att lämna plats åt kommunens nödlösning. Foto: Helena Svensson
Eddie Johannesson är projektledare på Eslövs fastighetsavdelning.
Den akuta modulförskolan har byggts på idrottsplatsen i Örtofta under våren.

Akut modulförskola växer fram på idrottsplatsen

örtofta Järngrindarna till Bruksvallens IP i Örtofta är dekorerade med de svart/gula bokstäverna ÖIS. Men fotbollen får stå tillbaka lite när halva träningsytan just nu håller på att ändra form till tomt och lekplats för kommunens senaste modulförskola.

Skånska Dagbladet har tidigare berättat om hur Eslövs kommuns miljöavdelning i slutet av oktober upptäckte kemiska emissioner i den nybyggda Slottsparkens förskola i Väggarp och utfärdade ett förbud mot att bedriva undervisning i lokalerna. Förskolebarnen flyttades akut till Ekebackens förskola inne i Eslöv i väntan på en mer långsiktig lösning i Örtofta.

Sedan hyresavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren, slottsherre Peter Melinder, upphörde har kommunen tittat på möjligheten att bygga en tillfällig förskola av moduler. Och denna är nu också i det närmaste färdig.
– Vi räknar med att lokalerna är inflyttningsklara om en månad och att verksamheten här kan komma igång efter påsk, säger Eddie Johannesson, projektledare för fastighetsavdelningen på Eslövs kommun.

När han fick uppdraget att sätta en modulförskola i Örtofta, var platsen redan utsedd.
Örtofta IP, Bruksvallen kallad, fick offra en träningsplan för att ge rum åt både förskolemoduler och utemiljö.
– Rent byggmässigt är det en bra plats. Det är plan mark och nära till det mesta i byn, säger han.
Så mycket av den gamla Bruksvallen som möjligt sparas för att fotbollsklubben ska kunna fortsätta träna och spela matcher. Kommunen breddar dessutom den markstump som blir över mellan förskolemodulerna och pumphuset och anlägger en gräsyta för ”samanvändning”.
– Tanken är att både fotbollsklubben och förskolan ska kunna använda den, säger Eddie Johannesson.

Förskolan som nu växer fram har plats för 60 barn på sina tre avdelningar.
I dagsläget går 51 barn från stängda Slottsparken tillfälligt på Ekebackens förskola i Eslöv och ytterligare fem, sex barn står på kö för plats i Örtofta.
– Så när vi flyttar tillbaka barnen från Eslöv till Örtofta så fyller vi nästan modulförskolan direkt, säger barn- och utbildningschef Kerstin Mellén-Gyllensten som inte vill kommentera det havererade slottsparksprojektet med mer än att det är ”tråkigt”.
– Trots att det blev som det blev så upplever jag att vi har haft en bra kontakt med föräldrarna genom både veckobrev och föräldramöten. Vi har haft bra diskussioner och jag tror att föräldrarna är trygga med arbetet vi gör trots att de var oroliga i situationen till en början.
Nödlösningen med en modulförskola tycker hon dessutom är bra.
– Det här är den bästa lösningen som vi har och jag tycker att det har blivit jättefint faktiskt, säger Mellén-Gyllensten.

Delar av personalen har också varit på plats och tittat.
– De verkade nöjda tycker jag, säger projektledare Eddie Johannesson om sitt drygt 550 kvadratmeter stora vinkelbyggda modulhus med flera allrum, lekrum, vilrum, kapprum, skötrum och matrum.
Utemiljön är visserligen ännu så länge ett virrvarr av makadam, stenmjöl och sönderkörd fotbollsplan men innan förskolebarnen flyttar in så ska ett staket skärma av lekytan från ÖIS stora fotbollsplan och området ska ha fått både nytt gräs, lekredskap och en sandlåda.

Däremot är inte frågan om möbler, leksaker och material inomhus löst ännu.
– Vi vet inte om vi kan flytta hit sakerna som användes i Slottsparkens förskola. Vi måste se över skicket på det först, säger Kerstin Mellén-Gyllensten.
Prislappen för det tillfälliga modulbygget, som ersätter den nybyggda men för barnverksamhet utdömda förskolan i slottsparken, är delad i flera delar.
Här finns kostnader för modulhyra, för markhyra, för etableringskostnader, för anläggande av utemiljö, för inredning och för att återställa marken när modulerna så småningom tas bort igen.

Kostnaden är svår att beräkna, förklarar Eddie Johannesson, men bedömer att etableringskostnader, markarbeten, larm, IT, byggherrekostnader och oförutsedda utgifter ligger på cirka 3,5 miljoner kronor.
– Men det är endast en uppskattning.
Därtill kommer hyreskostnaden för modulerna, 1,5 miljoner per år. Tillkommer gör även utemiljön, som bekostas av barn- och utbildningsförvaltningen.
– Det är en bra slant, men vi måste ju lösa den här situationen på något vis. Barn- och utbildningsförvaltningen fick uppdraget att lösa problemet på kort sikt och det har vi gjort, säger Kerstin Mellén-Gyllensten.

Dagens fråga

Har du handlat dina julklappar?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev