Busstationen i Södra Sandby ska inte ligga kvar på sin nuvarande plats.

Nästa etapp i byns förvandling börjar

Södra Sandby I vår börjar arbetena med kvarteret Kryptan i centrala Södra Sandby.
Och i veckan fattade byggnadsnämndens arbetsutskott beslut om att ge ett planuppdrag för nästa fas i centrumomvandlingen, området kring nuvarande busstationen och Thells bussar.

Att bygga om Sandby centrum och förvandla det från en plats för småindustri till en modern bykärna med bostäder och service har diskuterats i decennier.
Nu ser planerna till sist ut att förverkligas. Den första etappen, som enligt Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, påbörjas i vår innebär att en ny vårdcentral, bibliotek och lägenheter byggs mitt emot affärskomplexet Södra Sandby centrum.
Byggnadsnämndens arbetsutskott fattade i slutet av förra veckan beslut om ett planuppdrag för etapp två, som omfattar fastigheterna Vapenhuset 2, 3, 4 och 5 samt en del av Sandby 67:2.
Björn Abelson uppger att det här ska ges möjligheter till butiker, en större livsmedelsbutik samt både hyres- och bostadsrätter.

Tidsschemat är snävt. Målet, fortsätter Björn Abelson, är att de nya bostäderna ska vara inflyttningsklara 2021.
–Det finns nu mycket goda förutsättningar att förbättra kollektivtrafiken i Södra Sandby genom att busshållplatsen framöver kan ersättas med flera nya busshållplatser. Då kan även en ny pendlarparkering som möjliggör för fler bilburna att resa kollektivt bli möjlig, säger Björn Abelson i ett pressmeddelande.

Det som har diskuterats är att bussarna från Lund ska fortsätta längre österut längs Revingevägen för att på så sätt nå fler boende. Förhandlingar med Skånetrafiken pågår i denna fråga.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev