Carl Johan Sonesson och Tomas Tobé vill höja straffen för brott mot sjukhuspersonal.

Kostnader ökar för väktare på skånska sjukhus

MALMÖ Från 2016 till 2017 ökade Region Skånes kostnader för väktare och ordningsvakter på sjukhusen med nästan 2,4 miljoner kronor. Nu kräver Moderaterna höjda straff för hot och våld på sjukhus och vårdcentraler.

– Det är positivt att man från regeringshåll vill utöka säkerheten för polis och räddningspersonal som utsätts för våld och hot.
Men även sjukhuspersonalen måsta skyddas mot det ökande oroligheterna, menar Tobias Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

På måndagen besökte Tobé och regionrådet Carl Johan Sonesson akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus och tog del av berättelserna från personalen om hur de regelbundet utsätts för våld och hot i sitt arbete, bland annat i samband med att skottskadade personer förs till akuten för vård.

– Det är inte acceptabelt att personalen är oroliga för att utsättas för patienter eller anhöriga som är hotfulla, har med sig vapen eller till och med är våldsamma, säger Tobias Tobé.
De siffror som akutmottagningen kunde presentera vid besöket visar att kostnaderna för väktare på de skånska sjukhusen var uppe i 28,9 miljoner kronor under 2017.
För Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund handlar det om totalt 1 027 ingripanden men bara 28 på sjukhuset i Kristianstad.
– Rapporter som vi får visar att det är på akuten i Malmö som situationen är värst. Här tvekar också personalen från att polisanmäla, dels därför att de har sekretess mot patienterna och dels därför att de är oroliga för vad som händer om de måste vara med på en rättegång, förklarar Carl Johan Sonesson.
I de flesta av fallen handlar ordningsvakternas ingripanden om en stökig eller orolig person, 741 fall, i 75 fall gäller det hot och våld, i 44 av fallen om inbrott och i 32 av fallen om brand eller rökutveckling.

Under 2017 polisanmäldes 682 brott som är kopplade till akutsjukhusen och ambulansverksamheten i Skåne. 420 av dem handlar om stölder och skadegörelse, 126 om våldsbrottslighet, i 32 fall om narkotika och övrig brottslighet 104.
För att öka säkerheten låser akuten i Malmö och Lund alltid dörrarna nattetid och två väktare finns på plats.
Sedan några år tillbaka tillkallas också alltid polis när en person med skottskador kommer in till akuten.

De två Moderaterna pekar på att det pågår en utredning för att att undersöka hur det går att skärpa straffen för brott mot samhällsviktiga funktioner.
– Men det gäller inte personalen på våra sjukhus. Vi vill att ministraffen ska skärpas även för dem till minst sex månader.
– Det gäller att visa att samhälle inte accepterar att medborgarna stör polisernas och sjukvårdspersonalens viktiga arbete, säger Tobias Tobé.

Dagens fråga

Har du handlat dina julklappar?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev