Skånskan 8 januari.

Frågvis handläggare bröt mot reglerna

Eslöv Kommunens rektorer kallas till ett möte efter den JO-anmälda händelsen där en skolanställd vägrade lämna ut en klasslista.

Skånskan berättade i januari om juridikstuderande Johannes Norrman från Kristianstad som tillsammans med en studiekamrat genomförde ett test av hur väl skånska skolor följer offentlighetsprincipen. De kontaktade ett antal skolor och begärde ut klasslistor och betyg. På en skola i Eslövs kommun blev det tvärstopp. Den anställda vägrade lämna ut några uppgifter.
”Alltså jag vet ju inte om jag vill… Jag lämnar ju aldrig ut klasslistor till någon. (—) Man vet ju aldrig vem som… Vad är syftet, till exempel? Det först och främst vill jag veta”, sade den anställda.
Studenterna JO-anmälde Eslövs kommun, vars ansvariga genast medgav att den anställda agerat fel. Uppgifterna är offentliga och bode ha lämnats ut direkt, utan snack, konstaterade grundskolechefen Lena Planken. Detta är även kontentan i ett svar till JO som hon skickat in.
– Eslövs kommun delar anmälarens uppfattning om att handläggaren har brutit mot reglerna i tryckfrihetsförordningen och efterfrågat uppgifter som i detta fall inte varit relevant, skriver Planken.
Av svaret framgår att barn- och familjenämnden ser allvarligt på händelsen och har bokat in kommunjuristen för ett informationsmöte med kommunens rektorer med fokus på offentlighetsfrågor, så att rektorerna ”ska få stöd i hur de som arbetsledare ska kunna arbeta ute på sina skolor med dessa viktiga frågor.”

Det framgår också att arbetsgivaren kommer att vidta disciplinära åtgärder mot handläggaren i form av ett allvarligt samtal. Den anställda kommer även att få fortbildningsinsatser.

Dagens fråga

Har du handlat dina julklappar?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev