Våren 2017 genomförde polisen och kommunen en trygghetsvandring i centrala Hörby, vilket gav idéer och uppslag för att förbättra tryggheten i centrum. Arkivbild
Riktade insatser ska sätta stopp för skadegörelse, klotter och nedskräpning, hoppas kommunen. Det är ett av medborgarlöftena som man har tagit fram gemensamt med polisen. Arkivbild

Dialog och utbildning ska öka tryggheten

HÖRBY Minst två trygghetsdialoger, riktade utbildningsinsatser och omedelbara åtgärder mot skadegörelse, klotter och nedskräpning.
Det är en del av innehållet de nya medborgarlöftena som kommunen och polisen ska arbeta med under 2018.

Syftet med medborgarlöftena är att kommunen och polisen hjälps åt att sätta in konkreta åtgärder och insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
För 2018 lovar utlova man minst två gemensamma trygghetsdialoger i kommunen. Fyra riktade utbildningsinsatser för ökad trygghet finns också med på agendan, och här ska även jämställdhetsperspektivet beaktas.

Riktade narkotikainsatser är också på gång, liksom fortsatta åtgärder för att minska drog- och alkoholanvändningen hos unga. Här jobbar kommunen med det så kallade Öckeröprojektet som moedell.
Kommunen lovar också att vidta åtgärder mot mot skadegörelse och klotter samt nedskräpning på kommunala fastigheter och mark, samt att beakta trygghetsfrågorna även vid genomförandet av byavandringar.
Polisens trygghetsmätning från 2017 visar att den upplevda otryggheten har ökat i Hörby, men kommunalrådet Susanne Meijer (S) anser ändå att kommunen är på rätt väg. Den faktiska risken att utsättas för brott är låg, påpekar hon.

– I stort har vi lyckats med allt som lovade genomföra i medborgarlöftet 2017. Vi har bland annat haft trygghetsvandringar och dialoger med medborgarna, där vi skickat en del ärenden vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd. Vi har haft ett gott utfall utifrån det vi har lovat att utföra.
– Nu går vi vidare med ett utökat förslag, där fokus kommer att vara centrum och arbetet för en ökad trygghet och att det ska vara rent och snyggt. Vi kommer dessutom att ha extra tillsyn för att störa eventuell narkotikaförsäljning, säger Susanne Meijer.
Hon tycker att det är viktigt att involvera byarna också i det trygghetsskapande arbetet.
– Vi har fokus på hela kommunen, och kommer att samköra byavandringarna med detta konceptet.

Förslaget till medborgarlöften godkändes av kommunfullmäktige på senaste sammanträdet, efter att dessförinnan ha fått grönt ljus av kommunstyrelsen.
Medborgarlöften är insatser och aktiviteter som ska komplettera de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen i kommunen.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev