Länsstyrelsen har klagomål på Östergårdsplan

SKURUP Länsstyrelsen är inte helt nöjd med kommunens förslag till ny detaljplan för ett område vid Östergård, Skurup 45:52.
Bland annat påpekar länsstyrelsen att det kan finnas risk för föroreningar i området.

I planförslaget – som ska göra det möjligt att bygga en ny förskola på Östergårds fotbollsplan samt del av Solgårdsparken – står det att det inte skett någon undersökning angående om det finns några föroreningar i marken.

Skulle det upptäckas när byggandet startar får föroreningarna ”omhändertas i enlighet med gällande lagstiftning”, står att läsa i underlaget.
Länsstyrelsen tycker i sitt yttrande över planen att det måste göras en undersökning av markområdet och hanteras i detaljplanen.
För det finns risk för föroreningar.

”Länsstyrelsen utläser ur planbeskrivning att det inom planområdet finns överskottsmassor, det vill säga fyllnadsmassor med okänt ursprung samt att området består av en gårdsbyggnad/jordbruksfastighet. Länsstyrelsen anser med bakgrund av detta att det inte går att utesluta att marken kan vara förorenad.”
Länsstyrelsen vill också att det ska vara tydligt att planområdet ligger inom
verksamhetsområde för dagvatten ”då detta tydliggör vem som bär ansvaret för dagvattenhanteringen.”

Planen bör också kompletteras med en beskrivning av hur dagvattnet ska hanteras inom området ”för att visa på markens lämplighet för sitt ändamål.”

Det kan nämligen finnas en risk för översvämningar vid extrem nederbörd, påpekar länsstyrelsens handläggare, eftersom delar av marken består av torv och dytorv.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev