Kritik i Svaneholmsfråga

Skurup Hembygdsföreningen som driver Svaneholms slottsmuseum kan komma att beviljas 250 000 kronor i bidrag – men kritik riktas nu mot hur ärendet hanterats i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen i Skurup ställer sig positiv till att ge Wemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening ett bidrag på 250 000 kronor för att hålla Svaneholms slottsmuseum öppet under sommaren 2018. Det kom man fram till under sammanträdet i onsdags.

Men Lars Nyström (SD) och Johan Bolinder (M) valde att inte delta i beslutet och den förstnämnde riktar nu kritik mot hur beslutsordningen gått till. Anledningen är att det inte kommit in någon ansökan om bidrag från hembygdsföreningen.
– Beviljas man bidrag ska man ha gjort en ansökan. Det är grundläggande – vi kan ju inte ge pengar till någon som kanske inte vill ha pengar, säger Lars Nyström (SD).

Men frågan om bidrag till slottsföreningarna har ju diskuterats mycket. Ni vet väl att de vill ha bidrag?
– Ja, det vet vi ju. Men vi vill ändå ha ansökan om vad de vill använda pengarna till och det reagerade vi på, säger Lars Nyström.
– De andra verkade inte bry sig om att där inte fanns någon ansökan.

Nyström riktar också kritik mot att den tjänsteskrivelse som kommunstyrelsen beslutade utifrån inte är skriven av någon tjänsteman – utan av Magnus Alm (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Han är knappast opolitisk, säger Nyström som tycker det är viktigt att tjänstemän skriver tjänsteskrivelserna.
– En tjänsteman kan belysa ur alla vinklar, säger Nyström.

Förra året ansökte Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening – den förening som driver museiverksamheten på Svaneholms slott – om bidrag från Skurups kommun på 500 000 kronor om året i fyra år. De fick avslag eftersom det saknades en gemensam strategi med andelsföreningen, som underhåller slottet, om hur museet ska drivas i framtiden.
Föreningen har därefter skickat in samma ansökan återigen, vilken inte formellt sett kom med till kommunstyrelsens sammanträde eftersom det är ett annat ärende, berättar Magnus Alm.
Han planerar dock att informationen i den ansökan ska läggas till som en handling till kommunfullmäktige efter som det i ansökan redogörs för museets verksamhet.
Det är i kommunfullmäktige som beslut ska tas om bidraget på 250 000 kronor.

När det kommer till kritiken mot att han tagit fram nämnda skrivelse säger han:
– Det är inget konstigt. De ärendena som är framtagna till kommunstyrelsen är formellt sett jag som lägger fram.
– Vi har haft en politisk grupp som jobbat med frågan så därför är det inga tjänstemän som skrivit fram ett förslag.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev