Rektor Johan Svensson och Lars Ralevski, skolutvecklare och förstelärare, har samma idéer om hur de ska hjälpa alla elever att nå sina mål.
Hagalidskolan ska jobba med ämnesambassadörer, något som forskning visar är en framgång för hela gruppen, säger Johan Svensson och Lars Ralevski.

Elever får chansen att lyfta varandra

STAFFANSTORP Att väcka elevens motivation är vad som krävs för att nå resultat i skolan.
– När du trivs och förstår, då kommer också glädjen, säger Lars Ralevski, skolutvecklare och förstelärare i matematik och NO på Hagalidskolan i Staffanstorp.

Han gjorde sin första arbetsdag här i veckan och entusiasmen sprudlar när han berättar om den forskning som ger stöd åt det han jobbat med i skolor i Eslöv och i Svedala – ämnesambassadörer.

– Några elever lär ut till sina kamrater. Då når alla i gruppen högre mål, säger Lars Ralevski.
– Under de tre år som jag arbetat i Svedala har måluppfyllelsen jobbats upp fint. I dag ligger Svedalas elever högt när det gäller att nå målet att gå vidare till gymnasiet.
– Ämnesambassadörerna har bidragit till en del av den utvecklingen, säger Lars Ralevski.
Han vill se möjligheter istället för svårigheter.
– När elever trivs och känner att de förstår kommer glädjen. Det gäller för oss lärare att skapa detta, och det snyter man ju inte ur näsan direkt. Det som passar en elev passar inte en annan. En god relation med eleverna är a och o.
Tanken med ämnesambassadörer är att det i en klass finns elever med mycket goda förutsättningar och lätt att förstå medan andra behöver mer tid.
– De som snabbt förstår får ofta lite tråkigt, de kan ju redan allt. Då kan de, om de vill, bli ämnesambassadörer och hjälpa sina kamrater. Så skapas motivation hos alla och hela gruppen höjer sig, vilket forskning visar.

– De som lär ut fördjupar sina kunskaper och lär sig mer. Kamraterna som får stöd av en kamrat lyfter sig också. Och när den inre motivationen väckts då ger du järnet. Det som kallas Grit och betyder ungefär jävlar anamma, säger Lars Ralevski.
– Samtidigt skapar det möten. Du går inte ut på skolgården och slåss med någon du just hjälpt med matten.
Lars Ralevski understryker att det inte alltid är de mest intelligenta eleverna som är självklara ämnesambassadörer.
– Det kan också vara en elev med stort hjärta och inre motivation. Genom att läsa på för att kunna hjälpa sin vän på ett bra sätt höjer sig ambassadören också, nästan utan att märka det.
– Elever ges chans att utmana sig själva. Vi har en massa god kunskap i skolan och den ska vi använda. Men allt leds självklart av oss lärare.

Lars Ralevski brinner för läraryrket och föreläser ofta för lärarstudenter och för skolor runt om i landet och som hör av sig, om ämnesambassadörer och skolutveckling.
– Jag hoppas att ännu fler skolor i hela landet blir intresserade och hör av sig. Vi berättar gärna om och sprider detta.
Lars Ralevski hittade redan för flera år sedan Vygotskijs forskning (proxymalzonsteorin) om att samarbete med mer kapabla kamrater kan leda till kunskapsfördjupning för hela gruppen.

Nu bekräftar ny forskning att det var rätt väg att gå, säger han
– Jag blev jättelycklig när jag såg att Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet som forskar om motivation och lärande, pekade just på att ”Grit är grejen”, att motivation är motorn i allt lärande.
– Det är ett kvitto på att vi gör rätt.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev