Nathalie Lindell och Nathalie Berggren är ofta i bibliotekets ungdomshörna för att ladda mobilerna, sitta ner och snacka eller spela kort. I alla fall vintertid då värmen lockar i de centralt belägna lokalern mitt i Svedala.Foto: Pernilla Nielsen Negrén
Fritidsassistenterna Lina Lejfjord ser biblioteket som en av flera arenor för att möta och träffa ungdomarna. Fabian Bergquist och Stefan Sender tycker det är positivt med assistenterna som tills vidare är på biblioteket mellan 15 och 16.30 varje tisdag och torsdag.
– Vi var tvungna att dra i bromsen, situationen är ohållbar, säger Tomas Djurfeldt, områdeschef för kultur- och fritidsförvaltningen. FOTO: PERNILLA NIELSEN NEGRÉN/ARKIV
Nathalie Lindell och Nathalie Berggren nyttjar bibliotekets ungdomshörna för att ladda mobilerna eller bara för att sitta ner och snacka.
Fritidsassistenterna Mattias Hallin, Andreas Schewenius och Lina Lejfjord tycker biblioteket är en ypperlig plats att möta ungdomarna på. Här bland andra Fabian Bergquist och Stefan Sender som föredrar bibliotekets lugn före mötesplatsens ofta stökigare miljö.

Bus ledde till bra samarbete

SVEDALA Störande ungdomsgäng på biblioteket i Svedala har mynnat ut i ett positivt samarbete.
Två eftermiddagar i veckan finns kommunens fritidsassistenter på biblioteket som blivit en ny arena för att möta ortens ungdomar som gärna hänger här.

– Man är har för att ladda mobilerna, vara på datorn, spela kort eller bara för att få lugn och ro. Det är mycket stimmigare på mötesplatsen.
Det säger Stefan Sender som tillsammans med kompisen Fabian Bergquist regelbundet är på biblioteket i Svedala. Killarna är två av flera ungdomar som sedan hösten förra året börjat hänga på biblioteket.
Vid något tillfälle innan årsskiftet blev det ofta för högljutt och andra besökare klagade på att de blev störda och att det kändes otryggt. När sedan en stinkbomb och en smällare avfyrades i lokalerna togs beslutet att sätta in vakter som en dämpande effekt.

– Biblioteket är ingen fritidsgård, det är en mötesplats som ska vara trygg för alla. Samtidigt förändras platserna där ungdomar är. Just nu är det kallt ute och med en centralt belägen lokal är det hit de går, säger Tomas Djurfeldt, områdeschef för kultur- och fritidsverksamheten i Svedala.
Barn- och unga är en prioriterad målgrupp i Svedala och man arbetar utifrån att bibliotekets roll i samhället får förändras utifrån de behov som uppstår. Det har nu fött ett tätare samarbete mellan Unga fritid och biblioteket. De tillfälligt insatta vakterna var en akutlösning som sedan i januari ersatts av kommunens fritidsassistenter som ett par timmar på tisdagar och torsdagar befinner sig på biblioteket.
– Det är viktigt att belysa att det här är ett ypperligt tillfälle att möta ungdomarna och berätta om vår verksamhet på mötesplatserna. Vi ska finnas där ungdomarna finns och stannar så länge det är hit de går, säger fritidsassistent Andreas Schewenius.
Han liksom kollegorna Mattias Hallin och Lina Lejfjord ser placeringen och samarbetet med biblioteket som en av flera arenor som möjliggör möten med de unga som inte väljer att komma till någon av kommunens mötesplatser.

– Vi är ju här för att skapa relationer och biblioteket är en bra kontaktmiljö. Jag har sett flera ungdomar som vi mött här som nu kommit till mötesplatsen, vilket är väldigt kul, säger Lina Lejfjord.
Sedan tidigare har biblioteket arrangerat bokcirklar på mötesplatserna och nu är en filmkväll under planering. Även andra idéer för kommande aktiviteter har lyfts av ungdomarna själva som tycks positivt inställda till att fritidsassistenternas närvaro på biblioteket.
– Det är väl bra att de är här. Blir vi för många och snackar för högt så blir det klart störigt för andra och då måste vi respektera när de säger till, menar Stefan Sender.

Även Nathalie Lindell och Nathalie Berggren håller med om att det ibland varit för stökigt i lokalerna som de hänger i vintertid för att snacka, spela kort och inte minst ladda mobilerna.
– Det är bra att fritidsassistenterna är här, det blir lugnare för alla.
Tomas Djurfeldt konstaterar att kommunens resurser ska utnyttjas på bästa sätt men målsättningen är att få fler ungdomarna in i föreningslivet.
– Den största vinsten är att unga skaffar sig ett socialt kapital. Vår målsättning är att de ska ut i samhället och engagera sig på olika sätt, det är då de växer som människor.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev