Det blir en gemensam överförmyndarnämnd för Hörby och Höör. Fullmäktige i Hörby har sagt ja till samarbetet.

Överförmyndare slås ihop

HÖRBY Det blev grönt ljus i kommunfullmäktige för samarbetet med Höör om överförmyndarverksamheten. Men först efter utdragen debatt och votering.
Det utökade samarbetet om räddningstjänsten och strategiska frågor fick också klartecken med knapp marginal.

I kommunstyrelsen blev det nej till alla tre förslagen. Men styrkeförhållandet mellan partierna ser annorlunda ut i kommunfullmäktige och när ärendena kom upp där på måndagskvällen blev det ja tre gånger om.

Först sade fullmäktige ja till förslaget att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med Höör.
M protesterade högljutt mot förslaget att Hörby och Höör ska ha en gemensam överförmyndarorganisation, med huvudsaklig placering i Höör.

– Det är fel väg att gå. Det innebär att tillgängligheten blir sämre, och att det blir längre väg till beslutsfattarna. Det är inte fel att samarbeta, men det är orimligt att vi i Hörby ska genomföra en organisationsförändring för att hjälpa en annan kommun. Vi är inte beredda att försämra i Hörby för att framtidssäkra i Höör, sade Kristina Holmqvist (M).
Bland skeptikerna fanns även Uno Hansson i Vänsterpartiet.

– Varje gång man slår ihop något minskar våra möjligheter att påverka, sade han.
Anders Larsson (C) ifrågasatte vitsen med att tillsätta ytterligare en kommunövergripande nämnd, och påpekade att den gemensamma VA/GIS-nämnden för Hörby och Höör fortfarande inte fungerar som det var tänkt 3,5 år efter starten.

– Vi kan åtminstone få en nämnd som fungerar, innan vi tillsätter nya nämnder som kostar en massa pengar för skattebetalarna, tyckte Anders Larsson.
Men enligt Stefan Borg i SD finns det många goda skäl som talar för en sammanslagning av överförmyndarna.
– Vi har redan långtgående samarbeten med Höör i många fall – till exempel inom IT, turism, räddningstjänst och VA. Om vi backar ur nu, vem ska då någonsin vilja samarbeta med Hörby i framtiden? undrade Stefan Borg.
Han redogjorde också för en rapport som visar att överförmyndarna i Hörby och Höör tillhör de 36 överförmyndare i landet som återkommande får kritik.
– Det är föga smickrande för någon av kommunerna. Vi i SD anser att en nämnd är att föredra framför enskilda överförmyndare. Det krävs en mer flexibel hantering av överförmynderiet, sade Borg.
Kommunalrådet Susanne Meijer (S) berättade att detta är en fråga som har förberetts i kommunerna under tre år.

– Det handlar om att bygga för framtiden. Jag hoppas verkligen att vi kan genomföra det här.
– Vi kommer att få samma service som idag, med kontor och fysiska mötesplatser även i Hörby, sade Susanne Meijer (S).
Voteringen slutade 22-17. S, SD, MP och L röstade för en sammanslagning. M, C, SPI och V röstade emot, liksom de politiska vildarna Yvonne Kulstad och Gerty Holst. Två ledamöter – Louise Hedlund (SD) och Jan Lind (SD) – avstod från att rösta.
Det är också värt att notera att Centerpartiet var splittrade i frågan. Magnus Lennartson gick emot sina partikamrater och röstade för en sammanslagning av överförmyndarna, medan övriga C-ledamöter röstade emot.

Höörs kommun har redan sagt ja till förslaget att slå ihop överförmyndarverksamheterna.
Beslutet i kommunfullmäktige i Hörby på måndagskvällen, att också ställa sig bakom det nya konceptet, innebär att den nya organisationen träder i kraft från och med årsskiftet 2018/2019.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev