Anders Nilsson och Susanne Löfström på Höörs kommuns gatu- och parkförvaltning hoppas snart kunna sätta igång renoveringen av kanalmuren vid Kolljungabäcken. I dag föreligger rasrisk vid platsen. Foto: Tobias Lagerholm
När man byggde Ringsjöskolan i Höör behövdes större markutrymmen. Följden blev att dammen vid Älvkullen grävdes ut, Kolljungavägen försvann och Kolljungabäcken lades i en kulvert under Ringsjöskolans källare. Sedan fortsätter den upp mot Höörs Gästis. Foto: Tobias Lagerholm

Kanalmur håller på att vittra sönder

höör Under kriget användes den av svenska soldater som tvättade sina kläder i bäcken. För många andra var bäcken ett vanligt tvättställe. Nu håller Kolljungabäckens kanalmur på att vittra sönder och ett omfattande renoveringsarbete krävs.

Uppmärksamma Höörsbor har de senaste månaderna lagt märke till att kommunen satt upp stängsel vid Kolljungabäckens strandremsa nära Höörs Gästis. Anledningen är att det föreligger en rasrisk vid platsen.

Kanalmuren som löper mellan Vårdcentralen och Gästis, har börjat rasa sedan en tid tillbaka. Stenar från muren har lossnat och trillat ner i ån. Växtligheten runtomkring och murens något gömda läge har medfört att skadorna inte upptäcktes förrän i somras.
– Läget är så illa att stolparna till räcket på vissa ställen står helt fria ut mot ån, säger Anders Nilsson från Höörs kommuns gatu och parkförvaltning.
Det gör att det i dagsläget räcker med en liten knuff för att stolparna som håller räcket ska rasa ner i vattnet. En person som lutar sig mot stolparna skulle kunna utsätta sig för stor fara och av den anledningen har Höörs kommun spärrat av platsen.
Tekniska nämnden har ansökt om pengar för att kunna renovera kanalmuren men det har varit lättare sagt än gjort. Anders Nilsson menar att renoveringen måste göras från grunden.
– Ska vi göra det här måste vi stänga av Skolgatan vid Gästis. Vi måste plocka sönder hela muren och sedan mura upp den på nytt, säger han och lägger till att det handlar om ett omfattande grävningsarbete.
– Det är både omfattande och dyrt, säger Susanne Löfström, gatu- och parkchef inom Höörs kommun.
Närmare bestämt 700 000 kronor väntas kalaset gå på. Kommunstyrelsen sa i slutet på förra året nej till att lägga pengar från sin investeringsreserv till renoveringen. Nu måste istället kommunfullmäktige besluta att låta tekniska nämnden omfördela medel i sin redan beslutade investeringsbudget.
– Vi väntar på grönt ljus för pengarna och på ett tillstånd från länsstyrelsen att få sätta igång, säger Susanne Löfström.
– Länsstyrelsen vill försäkra sig om att vi gör minsta möjliga skada i vattnet när vi väl sätter igång, säger Anders Nilsson.
Kolljungabäcken rinner genom stora delar av Höörs tätort. Vid Östergatan går den genom en tunnel under Ringsjöskolans källare.

Höörsbon Bengt Fonander som kan en hel del om Höörs historia säger att det under andra världskriget låg soldater inkvarterade på skolan i närheten av bäcken. Soldaterna använde då bäcken som tvättställe.
– De badade där helt enkelt, säger Bengt Fonander.
Också närmare Höörs Gästis användes Kolljungabäcken som tvättställe av Höörsbor som samlades för att klappa sin tvätt. Det skedde ända fram till krigsslutet. Ibland kunde hela kullen vid Enebacken vara vit av tvättplagg.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev