Sedan detaljplanen om Västra stationsområdets första del har gått ut på samråd har debatten intensifierats kring frågan om det ska byggas höghus på platsen. Mycket talar för att så blir fallet. Foto: Höörs kommun

Välkomnar höghus i Höör

höör Reglera byggnadshöjd i antal våningar och bygg gärna höghus. Det är beskedet från miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kenneth Kallin (MP) angående nya bostäder på Västra stationsområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden gläds över att Västra stationsområdet ser ut att kunna bebyggas.

Nyligen gjorde tre politiker i nämnden ett studiebesök i Vallastaden i Linköping. Ett helt nytt bostadsområde som blivit prisbelönat.
– Jag vet att man där jobbat med antal våningsplan istället för att mäta hushöjd. Det borde man också göra på Västra stationsområdet, säger Kenneth Kallin.

Vad är fördelen med det?
– Man kommer i från att man måste mäta bygghöjden. Det kan slå så olika beroende på om man bygger från markplan eller suterräng.
– Mäter man istället i antal våningar finns också möjligheten att bygga husen i trä vilket är bättre för miljön. Med trä kan man bygga husen lite högre och ändå få in samma antal människor, säger Kenneth Kallin.
Han säger att han har följt debatten som uppstått kring höga hus på Västra stationsområdet. Han har sin åsikt klar i frågan.
– Ska vi ha mycket folk som åker med kollektivtrafik vilket vi vill är det rimligt att byggandet är som högst närmast tågstationen. Ju fler som kan bo nära stationen desto bättre. Det ökar också möjligheterna till ett levande centrum, säger Kenneth Kallin.

Miljö- och byggnadsnämnden har också andra åsikter på planförslaget som varit ute på samråd.
Bland annat vill man säkra gångbanor i de tvärgator som kommer att finnas i området.
Politikerna i nämnden anser också att Höörs kommun inte ska grotta ner sig för mycket i detaljer på ett tidigt stadium när det gäller vilket utseende som området ska få.
”De många bestämmelserna som reglerar utformning i olika avseenden framstår som onödigt detaljerade och därför tveksamma”, skriver man.

Istället menar man att det väsentliga är att kommande bebyggelse får en god arkitektonisk helhet. Miljö- och byggnadsnämnden anser också att kommunen bör tydliggöra i samtalen med byggherren.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev