Valfrihet i hemtjänsten ska utredas ytterligare

HÖRBY
Ett annat ärende som debatterades länge och väl var frågan om att införa Lagen om valfrihet, LOV:en, när det gäller hemtjänstinsatserna handel, tvätt och städ. Även här blev det en återremiss, vilket innebär att beslutet skjuts upp i väntan på att nya utredningar ska tas fram.

En utredning som är gjord visar att det kostar uppemot en miljon kronor att införa LOV:en i Hörby kommun. Kommunen behöver ta 850 000 kronor från budgetreserven för att kunna förverkliga valfrihetsreformen.
I kommunstyrelsen blev det stopp för förslaget, med hänvisning till kostnaderna.
Men Gunvor Håkansson (C) pratade sig varm för LOV:en ändå när fullmäktige behandlade frågan. Hon pekade på att det fanns flera felaktigheter i beslutsunderlaget, och att Centern hade blivit lovade i den numera spruckna majoriteten att LOV:en skulle införas.
– Detta har varit en story som jag kan anmäla till nästa Hörby humorsåpa. Verkligheten överträffar vad en filmskapare kan hitta på.
– Det har varit ett väldigt stort motstånd hela tiden av socialnämndens ordförande Hans Frank med flera inom nämnden. Trots mitt tjat gjordes det allt för att inte införa det.

Hans Frank (L) menade att ekonomin är a och o, och att kommunen inte är betjänt av att besluta om saker som leder till merkostnader. Han påpekade också att LOV:en riskerar att stjälpa den förändringsprocess som socialförvaltningen är inne i, och uttryckte sig även skeptiskt mot vinstdrivande företag.
– De bejakar knappast rehabilitering – där finns inget intresse att stärka sitt engagemang i varje enskild kund, sade han.
Det fick Yvonne Kulstad, före detta liberal och numera politisk vilde, att ta till orda.

– Man blir ju alldeles matt i huvudet att höra en liberal uttrycka sig så här. Hjärtefrågan om valfrihet försvann. Det är otroligt att han dessutom står här och säger att han är emot vinstdrivande företag, sade Yvonne Kulstad med adress Hans Frank.
– Jag har inget emot vinstdrivande företag, men jag tänker på kommunen i det här laget, svarade Frank.
Stefan Borg var också uppe i debatten.
– Det är ju roligt att höra dig vårda om ekonomin, Hans Frank. Vi minns ju hur många miljoner som har gått åt till misslyckade HVB-hemssatsningar genom socialnämndens skrivningar, sade Borg.
Kommunalrådet Susanne Meijer (S) sade att Socialdemokraterna hellre lägger de pengar som LOV:en kostar på vård, skola och omsorg. Hon noterade också att Centern inte vill skjuta till de 850 000 kronor som krävs för att genomföra satsningen.

Precis som Önnebo-ärendet slutade frågan om LOV:en med en återremiss efter votering. 16 ledamöter röstade för en återremiss, vilket räckte för en minoritetsåterremiss.
SkD återkommer i morgondagens tidning med besluten i fullmäktige om överförmyndaren och samarbetet med Höör om räddningstjänsten och de strategiska frågorna.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev