Mycket begränsad framkomlighet på E6

Flädie Ett körfält är nu öppet på E6 från trafikplats Flädie till Trafikplats Borgeby i riktning mot Halmstad.

Det råder dock mycket begränsad framkomlighet och långa köer.

Vägen beräknas kunna vara fullt framkomlig vid midnatt.