Mer forskning kring cannabis behövs

En liberaliseringsvåg kring cannabis riskerar att föregå det som egentligen behövs för att fatta beslut kring användning i medicinskt syfte: forskningsresultat och korrekt information. Därför är det välkommet att det är ett antal studier på väg, inte bara kring den huvudsakliga verksamma substansen, utan också kring de många övriga substanserna som kan ha en effekt.
I Danmark ska läkare nu få skriva ut medicinsk marijuana för fler åkommor än tidigare. Läkarföreningen protesterar och menar att det inte finns tillräckligt bra underlag för en sådan förändring. Vissa läkare menar tvärtom att det fungerat bättre än andra botemedel för deras patienter. I danska case finns patienter vars smärtor i samband med cancer minskat utan att de behöver få svåra biverkningar av morfin. Det är inte rimligt att neka patienter effektiv smärtlindring på grund av moraliserande kring droganvändning om det inte finns allvarliga biverkningar eller andra faror.
Forskningen ligger dock efter: vi riskerar att hamna i en situation där vi måste fatta beslut kring om cannabis är en bra medicin eller en ofarlig drog utan att ha tillgång till tillräcklig information, som den danska Läkarföreningen menar.
Det lär ta ett tag innan Sverige behöver ta ställning till att legalisera marijuana, som USA har gjort. Men när det blir aktuellt måste vi veta säkert vilken effekt cannabisprodukter har och inte har, vilket vi förhoppningsvis då har kunnat få.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev