Lämnade in falska sedlar

Trelleborg

Ett växlingskontor på Corfitz-beck-friisgatan i Trelleborg har polisanmält två fall av misstänkt penningförfalskning.
Den 12 februari ska någon ha kommit in på kontoret och lämnat in en falsk kinesisk sedel. Nio dagar senare, den 21 februari, lämnade någon in två falska 100-dollarsedlar.
Det finns ingen misstänkt i något av fallen.