Skurups natur och badstränder kan kanske vara ett sätt att öka antalet turistbesök i kommunen..
Fungerar fortfarande som reklamslogan .

Fler turister ska välja Skurup för sitt besök

SKURUP Turistnäringen ska utvecklas i Skurups kommun.
Nu finns en plan för hur det ska gå till.

Planen antogs av politikerna i kommunfullmäktige på måndagen som i enighet slog fast att turistsäsongen i kommunen ska förlängas och förstärkas så att ”näringslivet kan blomstra året runt.”
Det finns dock redan en del planering för hur turisterna i allt högre grad ska välja Skurup framför andra kommuner att spendera sina pengar. I kommunens översiktsplan, som antogs 2009, talas det en del om att utnyttja Selma Lagerlöfs skånska gåsapåg Nils Holgersson ännu mer.
”I Skurup/Västra Vemmenhög bör man skapa förutsättningarna för att skapa en Nils Holgersson sagopark, förslagsvis i anslutning till Skurups tätort eller Nils Holgerssons ”hemby” Västra Vemmenhög. Vid kusten/Abbekås bör man studera möjligheter till att anlägga en äventyrsgolfbana med tema Nils Holgersson vid kusten, eventuellt i anslutning till befintlig golfbana i Abbekås” står det i översiktsplanens avsnitt om turism.
Här talas det också om möjligheten att utveckla det mobila boendet med så kallade quick stop, platser där mobila turister kan stanna över natten och sova tryggt, fylla på vatten, tömma latrinen med mera.

I den nya turismplanen är just quick stop ett sätt som författarna tror kan öka på antalet gästnätter i kommunen.
Här finns också förslag om att ställa i ordningen yta i Mossbystrand för mobila campingfordon och – när arrendet med befintlig arrendator – göra detsamma på Bingsmarkens camping.

Marknadsföringen måste digitaliseras och besöksföretagen i kommunen ska få hjälp med att synas där potentiella, internationella besökare finns. Det handlar bland annat om att ha bokningsbara produkter, översatta till engelska och synas på rätt ställen på nätet.
Med reklamen hoppas författarna på fler besök från Danmark och Norge, på sikt från Nederländerna, Ryssland, Storbritannien och Tyskland och ännu längre fram kanske från tillväxtmarknader som Kina och Polen.

Men det gäller också att vara med på mässor, marknader och event och där marknadsföra kommunens geografiska läge, goda kommunikationer och närheten till natur och sevärdheter.
Och den inofficiella slogan som hängt med kommunen sedan 1967, den fungerar fortfarande, anser planförfattarna.
”Skurups kommun och näringslivet kan också med fördel använda sig av vår slogan ’When in Europe’ på såväl event som i den digitala marknadsföringen.”

Läs mer:

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev