Gunvor Håkansson (C) protesterar mot nedskärningarna. inom närtrafiken. FOTO: JONAS KARLSSON
Hans Frank (L), socialnämndens ordförande.
Kommunalrådet Susanne Meijer (S).
Gunvor Håkansson (C). Kommunfullmäktige i Hörby.

Beslut om Önnebo sköts upp efter stormigt möte

HÖRBY Det blev ett stormigt kommunfullmäktige i Hörby på måndagskvällen. Mötet varade i drygt fem timmar och bjöd på långa debatter och flera voteringar.
Fullmäktige sade ja till det omstridda överförmyndarsamarbetet med Höör, men ärendena om LOV:en och driften av Önnebo skickades på återremiss.

Strax efter klockan 23 avbröts sammanträdet. Då återstod fortfarande några ärenden, men de viktigaste frågorna var hanterade.
Under debatterna haglade angreppen, och politikerna anklagade varandra bland annat för maktmissbruk och lögner.
Till slut röt Uno Hansson i Vänsterpartiet ifrån, efter att ha lyssnat på diskussionerna om Önnebos framtid.
– Vi sitter i timmar och diskuterar skitsaker. Det är väl socialnämnden som ska bestämma detta. Jag tycker ni ska skämmas allihop! sade Uno Hansson.
Äldreboendet Önnebo drevs tidigare i privat regi av Långaröds Hemservice, men står tomt sedan årsskiftet eftersom entreprenören inte har förlängt kontraktet med Hörby kommun om driften.
Politiskt är frågan om vad som ska hända med boendet fortfarande brännhet. På måndagskvällen var det meningen att fullmäktige skulle försöka enas om hur tidigare beslut om Önnebo egentligen ska tolkas.

– För SPI har det varit tvärsäkert att äldreboendet skulle drivas vidare. Jag var så säker på det, efter fullmäktiges beslut i oktober, att jag ringde till Arnold Wernersson på vägen hem och berättade att hans mor Carla kunde bo kvar.
– Dagen efter fick jag höra att Liberalerna och Socialdemokraterna tolkade beslutet som att det ska bli ett LSS-boende där, sade Gert Nygren (SPI).
Han yrkade att äldreboendet ska drivas vidare, med samma inriktning som tidigare. Det var också kommunstyrelsens förslag.
– Vi hade ett av Sveriges bästa äldreboenden i Önneköp. De gamla i Långaröds socken behöver så väl sitt boende, betonade Nygren.
Eva Lindholm (M) yrkade också bifall till att äldreboendet ska vara kvar.
– Frågan hade inte i kommunfullmäktige att göra från första början. Det är sorgligt hanterat. Men vi i Moderaterna respekterar beslut fattade i god demokratisk ordning.

– Vi anser inte att det råder någon tvekan om att kommunfullmäktiges beslut ska tolkas som att socialnämnden ska driva vidare Önnebo som äldreboende.
Något som Anders Larsson (C) höll med om.
– Tråkigt att vi ska behöva stå här och diskutera detta. Det liknar rena Kindergarten, muttrade han.
Hans Frank (L) ser gärna att Önnebo blir ett LSS-boende.
– Vem ska vi sätta där om det blir ett äldreboende? Ska vi hämta folk från Höörs kommun? undrade Frank.
Efter flera turer fram och tillbaka beslutade fullmäktige att skicka ärendet på återremiss för vidare utredning. 15 av 41 ledamöter röstade för en återremiss vilket var tillräckligt.
Det var Susanne Meijer (S) med flera som yrkade på återremissen.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev