Äldsta ledningen i Malmö är från 1870

MALMÖ Många ledningar i Malmö har uppnått en ansenlig ålder. Dricksvattenledningar från 1870 är de absolut äldsta va-ledningarna i Malmö. Som god tvåa kommer en 134 meter lång dagvattenledning från 1890.

– Vi har ganska många ledningar i Malmö med hög ålder. Speciellt när det gäller dricksvattenledningar. Där har vi fortfarande mer än sex kilometer ledningar som är byggda på 1800-talet, berättar Leif Ståhl som är enhetschef på ledningsnätavdelningen på VA SYD.

– Ledningarna för avloppsvatten är med några få undantag alla byggda efter 1900.
De verkliga gamlingarna i Malmös ledningsnät är alltså ledningar för dricksvatten från 1870-talet.
De finns i Vattenverksvägen på Kirseberg och i Kungsgatan vid S.t Pauli kyrka.
Som nämnts är den äldsta dagvattenledningen från 1890.
Den ligger i Regemenstgatan längs med kanalen och i Storgatan. Med dagvatten menas vatten som tillfälligt rinner på marken, oftast regnvatten.

De äldsta ledningarna för avloppsvatten är från 1905 och finns mest på båda sidor om kanalen i Drottninggatan och Södra Promenaden.
Totalt går det drygt 551 000 meter avloppsledningar i Malmös gator. Statistiken visar att de flesta lades ner på 60-70-talet. Det finns också ett antal ledningar som har okänt byggår.

Ledningarna underhålls och byts ut efterhand.
Just nu pågår ett reparationsarbete på Södra Förstadsgatan av avloppsledningar och dagledningar från 1906 och 1936.

Ledningarna kommer att infodras med ett flexibelt foder, en metod där man arbetar via brunnarna.
– Metoden innebär inte bara att det slipper att bli stora gropar i gatan. Den är mera effektiv jämfört med grävning.
Två månaders infodring motsvarar sex månaders grävning, berättar Kajsa Sjöberg som är kommunikatör på VA SYD.
Till hösten är det sedan dags att renovera dricksvattenledningarna på samma gata som lades ner 1936.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev